Workshop Lotte Martens

The atelier

Today I joined a workshop at Lotte Martens Atelier in Leuven, Belgium. I heard about the handprinted exclusive fabrics by Belgian bloggers. Lotte offeres several workshops as print your sweater, tablecloths or your own fabric. And of course that last one was my choice. And when I told this at fashion school my teacher decided to come along.

Vandaag heb ik deelgenomen aan een workshop bij het atelier van Lotte Martens in Leuven. Door diverse Belgische bloggers hoorde ik van de mooie handgeprinte exclusieve stoffen. Lotte biedt diverse workshops zoals het bedrukken van een sweater, tafelkleden en je eigen stof. En natuurlijk koos ik de laatste. Toen ik op de modevakschool over mijn plan vertelde besloot mijn juf mee te gaan.

First we were told about the fabrics in the store and how the printing process works. Sustainability is very important for their brand. The first step was making our own sample to experience the process. I choose the dark wool felt and the rose golden birds. I like to make a bag of that.

Allereerst kregen we uitleg over de stoffen en hoe het drukproces in zijn werk gaat. Duurzaamheid is erg belangrijk voor hun merk. De eerste stap was het maken van een proef om het proces te ervaren. Ik koos voor donker wol vilt en rosé gouden vogels. Dan kan ik daar een tas van maken.

After that we had to choose the fabric we liked to print. The workshop included two pieces. My first choice is the black pleated fabric for a skirt. Again with the lovely birds. I printed 4 prints. So proud how that turned out.

Daarna moesten we kiezen op welke stof we wilde drukken. In de workshop zijn twee panelen inbegrepen. Mijn eerste keuze is de zwarte plooistof voor een rok. Weer met de mooie vogeltjes. Ik drukte 4 prints. Zo trots op het eindresultaat.

My second piece of fabric is dark blue polyester viscose. This time I chose little flowers in rose gold. I could have chosen silver, but I love the warm gold more. I bought an extra piece of the fabric so I will be able to dicide what to make of it later, it can be a dress or top.

Mijn tweede paneel is van donker blauw polyester viscose. Deze keer heb ik fijne bloemen in rosé goud gekozen. Ik had ook zilver kunnen kiezen, maar ik hou zo van de warme gloed van het goud. Ik kocht ook een extra lap stof zodat ik later kan kiezen wat ik er van ga maken, het kan een jurk of top worden.

It was an great experience and my head is full of inspiration now.

Het was een super ervaring en mijn hoofd zit vol met inspiratie nu.