Winter knit fabric

Lovely soft and cosy ????

When I wanted to sew some sweaters or cardigans I noticed that it’s hard to find really nice knit fabrics. My local store told me they didn’t have such fabrics because most people find them hard to work with, and to that I agree. Especially the hem is hard if you don’t know how to carefully work that part. But of course I wanted to give it try and found some lovely knit fabrics online.

Toen ik truien en vesten wilde naaien viel me op dat het lastig is om fijne gebreide stoffen te vinden. De lokale winkel vertelde me dat zij deze stoffen niet hebben omdat de meeste mensen ze lastig te verwerken vinden, daar ben ik het wel mee eens. Zeker als je niet weet hoe je deze stof precies moet zomen. Natuurlijk wilde ik het toch proberen en vond gelukkig mooie stoffen online.


At first I decided for an easy pattern, the Hepburn turtleneck sweater form Itch to Stitch. All seams are sewn with the serger. Usually I stitch every seam before finishing, but this fabric is perfect for serger only. I am very pleased by the result. Until I needed to do the hem…… for that I used the coverstitch. I had to redo it twice but finally it turned out quite nice. It is always a matter of using the best quality yarn for the coverstitch, which of course I didn’t have in this colour.

Allereerst heb ik voor een eenvoudig patroon gekozen, de Hepburn coltrui van Itch to Stitch. Alle naden worden genaaid met de lockmachine. Normaal gesproken stik ik eerst de naden met de naaimachine voordat ik deze met de lockmachine afwerk. Ik ben toch ik erg blij met het resultaat. Totdat ik de zoom moest doen…… daarvoor gebruikte ik de coverstitch. Ik moest deze helaas twee keer overdoen maar het resultaat mag er zijn. Het is altijd een kwestie van goede kwaliteit garen gebruiken voor de coverstitch en allicht, die had ik niet voor deze kleur.

Next one, same pattern but a little different fabric. This one is very thin, has silver sparkles and dark grey stripes in it. I really want those stripes to match, so I worked very precisely . For this colour I have the perfect quality yarn and that made sewing the hem much more easy.

De volgende, zelfde patroon iets andere stof. Deze stof is een stuk dunner, heeft zilverdraad en donker grijze strepen er in verwerkt. Omdat ik de strepen mooi wilde laten doorlopen, werkte ik zeer zorgvuldig. Voor deze kleur heb ik wel het kwaliteits garen wat het zomen een stuk makkelijker maakte.

Well ….. two more knits to go. Being more confident in working with this kind of fabrics, I like to design patterns for these pieces myself. For the blue knit I am thinking about a long cardigan and for the black and grey striped knit a sweater with a wider collar or dramatic sleeves, to be continued.

Zo …. dan nog twee gebreide stoffen te gaan. Nu ik wat meer vertrouwd ben met het verwerken van deze stoffen, wil ik de patronen voor deze lappen zelf ontwerpen. Voor de blauwe stof denk ik aan een lang vest, voor de zwart grijs gestreepte stof een trui met wijde col of dramatische mouwen, wordt vervolgd.