Teaser couture jacket

Teaser couture jacket

A lot of handstitching

A few years ago I had a dream, some day I would like to make a couture jacket like the iconic Chanel jacket. So first I started to take lessons at sewing school to learn how to draft patterns myself. About two years later I felt confident enough to start the dream project.

Een paar jaar geleden had ik een droom, ooit wilde ik een couture jasje maken zoals het iconische Chanel jasje. Dus nam ik allereerst les op de modevakschool om bovenal zelf patronen te leren tekenen. Nu ik ongeveer twee jaar verder ben, voel ik me zeker genoeg om te beginnen met mijn droom project.

This project takes a lot of time and special couture techniques. Many parts to sewn by hand as well. But I love working on it. Now I am getting closer to the end and I like to show a little teaser. All details will follow when it is completely finished.

Dit project vergt veel tijd en speciale couture technieken. Veel onderdelen naai je ook nog met de hand. Maar het is heerlijk om te doen. Nu ik wat dichter bij het einde kom wil ik een kleine teaser laten zien. De uitgebreide beschrijving volgt als het volledig klaar is.

Special interfacing with horsehair called Hanzel
When making the trim I sewed through my finger auch
Now it’s time to sew the trim on the outside jacket by hand
Travel Jersey or Scuba Crepe Jersey

Travel Jersey or Scuba Crepe Jersey

Ever since I heard about “travel pants” I fall in love with the style of clothes made in travel jersey. There are a few popular brands in the Netherlands that sell the comfortable garments, for example Studio-Anneloes and Penn and Ink NY. At first it was hard to find that kind of fabric, but when I finally did find it, I started to draft the pattern of the popular pants and tops.

Toen ik hoorde van de “travel broeken” viel ik als een blok voor kleding gemaakt in travelstof. Er zijn in Nederland een paar populaire merken die deze comfortabele kleding verkopen, zoals Studio Anneloes en Penn And Ink NY. In eerste instantantie kon ik moeilijk aan deze stof komen, maar toen dat was opgelost, maakte ik het patroon van de populaire broek en tops.

Traveljersey is in fact lycra, a fabric with lots of stretch and made of polyamide and elastan. It comes in various weights, in plain colours and prints. I started with a pair of black pants.

Travelstof is in feite gelijk aan lycra, een stof met veel stretch en gemaakt van polyamide en elastan. Je kunt het krijgen variërend in gewicht, effen van kleur of met print. Ik maakte als eerste een zwarte broek.

The travel jersey is great for pants, dresses and tops. So I ended up with a few pieces during spring, summer and autumn. But I must admit, when it’s warm in high summer, these garments are a little to warm to wear. And now winter is coming up, it’s getting to cold to wear them too. That’s when I found a better winter fabric for this style: scuba crepe jersey.

De travelstof is geschikt voor broeken, jurken en tops. Dus uiteindelijk maakte ik in de lente, zomer en herfst een heel aantal kledingstukken. Maar ik moet toegeven, zodra het in de zomer erg warm wordt, is de kleding toch wat te warm om te dragen. En nu de winter er aan komt, is de kleding iets te koud. En toen vond ik een betere winter stof voor deze stijl: scuba crepe jersey.

Scuba crepe jersey is made of polyester and elastan, is a bit heavier and thicker than travel jersey. The scuba crepe jersey is also available in plain colours and prints. Of course I needed to make new pants for this season ????.

Scuba crepe jersey wordt gemaakt van polyester en elastan, het is een beetje zwaarder en dikker dan de travelstof. De scuba crepe jersey is verkrijgbaar in effen kleuren en prints. Natuurlijk moest ik meteen nieuwe broeken maken voor dit seizoen ????.

Bh the way, the patterns of these pants and tops are made by me.

Overigens de patronen voor deze broeken en tops heb ik zelf getekend.

Love this outfit
SSWInsideOut contest

SSWInsideOut contest

Part 1

As I told some of you before, I joined a couple of sewing communities on Facebook. I really like to share ideas and love to learn from all the seamstresses over the world. Recently I became member of the “sew alongs and sewing contests” Facebook group. The newest challenge was announced new year’s day and the theme just fits in with my upcoming sewing plans. For this them I have to make coordinated layers from the inside out. The “Mini Capsule Quartet” will contain 4 garments that work together to make a layered outfit/wardrobe.

Zolas ik sommigen eerder vertelde, ben ik aangesloten bij een paar naaigroepen op Facebook. Ik vind het echt leuk om ideeën te delen en te leren van naaisters over de hele wereld. Onlangs werd ik lid van de Facebookgroep “sew alongs and sewing contests”. De nieuwste uitdaging werd nieuwjaarsdag aangekondigd en het thema past perfect in mijn aankomende naaiplannen. Voor dit thema dien ik combinerende lagen te maken, van onder tot boven. De “Mini Capsule Quartet” bevat 4 kledingstukken die samenkomen tot een volledige outfit/garderobe.

Fabrics for 3 out of 4 garments

At first, when I saw the challenge, I didn’t want to commit myself. I have so much planned to do on my own. But then my friend Ilse told me about her ideas of what she wanted to make, we discussed her choices of patterns and fabric, so much fun… and so I was getting excited too. I told her what I was up to, and she said: well than in fact you already have 3 out of the 4 needed, you have to join too…. ????

Toen ik de uitnodiging voor de wedstrijd zag, wilde ik me er in eerste instantie niet aan verbinden omdat ik al genoeg eigen plannen heb gemaakt. Maar toen mijn vriendin Ilse me vertelde over haar ideeën, bespraken we haar patronen en stoffen, zo gezellig en natuurlijk begon het toch te kriebelen. Daarnaast vertelde ik haar waar ik mee bezig was, toen zei ze: nou dan heb je er toch al 3 van de 4 gevraagde items, je moet gewoon mee doen…..????

So here’s my Mini Capsule Quartet -plan. A corduroy skirt, drafted by myself but inspired on the Danube skirt from Itch to Stitch, I changed the zipper to the left site and added faux pockets, no seam in the front. Then there will be a Medellin Top to go with the skirt. The Medellin is made of a dark grey french terry, the golden stripes match so nice with the colour of the skirt. Then there will be a black coat out of wool, that I started earlier but never finished, I had some issues with it. For the last piece I haven’t decided yet, maybe a sleeveless shirt or a camisole….

Dus hier dan mijn Mini Capsule Quartet-plan. Een corduroy rok, getekend door mijzelf, maar geïnspireerd op de Danube rok van Itch to Stitch, ik verplaatste de rits naar de linker zijnaad en voegde zakkleppen toe, de naad middenvoor is vervallen. Dan komt er een Medellin top  op de rok. De Medellin is gemaakt van een donker grijze French terry, de gouden strepen matchen zo mooi met de kleur van de rok. Dan volgt er een zwarte wollen jas, waar ik eerder aan begonnen ben en niet heb afgemaakt, ik had er wat problemen mee. Voor het laatste onderdeel moet ik nog nadenken, misschien een mouwloos bloesje of een topje…

So much for part one, to be continued…..

Einde deel 1, wordt vervolgd…….

2018 beloved patterns

2018 beloved patterns

It’s that time of the year where seamstresses and bloggers show their made nine or most beloved patterns of the year. So when I looked at all uploaded pictures for my blog, I just couldn’t choose only nine ????

Deze tijd van het jaar showen naaisters en bloggers hun favouriete negen zelfgemaakte items of patronen. Dus toen ik door mijn foto’s bladerde, die ik voor mijn blog had geüpload, kon ik toch echt niet maar negen kiezen ????

Therefor I like to show you a loved item each month of the year, most patterns drafted by myself. I hope you enjoy and thank you so much for following my blog.

Daarom wil ik je liever van elke maand mijn favouriete patroon tonen. De meeste patronen maakte ik zelf. Veel plezier en dankjewel dat je mijn blog volgt.

January

Ponte dress with special details on the side left

February

Ponte dress with special pleats

March

Ponte dress with drapes and pleats

April

Based on the book “patternmagic” a top with a special knot.

May

Travel jersey (Lycra) is very popular here. I love the sporty pants. See my blogpost key item 2018

June

My favourite pattern for summer dresses is the cross dress. Made this pattern already in 2017. This one, in knit jersey, was my birthday dress.

July

Being part of the Itch to Stitch testing team, I really need to show this Plitvice top. The gorgeous waterfall neckline makes this shirt so stylish and definitely one of my favourite shirt for every occasion.

August

Again my favourite travel pants and a simple shirt with trompet sleeves. You can use a T-shirt pattern and just add a wider piece to the sleeves and gather them to the hem.

September

This coat is inspired on the pattern I made last year. Details about that you can find in this blogpost. Lined with stepped fabric it is perfect for changing seasons.

October

A simple dress with boatneck, the fabric is a scuba knit. Once you have a well fitting basic pattern, you can easily change details to get a different look of each dress. I always use my pattern to start designing a new dress, just change sleeves, necklines or skirts.

November

Joggers in pinstripes Ponte. I just love those cosy pants. The shirt is the Medellin of Itch to Stitch, again a great success pattern for tops.

December

The last pattern of the year for Itch to Stitch, the Busan Top with the statement sleeves. It is so lovely that I need to show this once again….

Holiday dress

Besides all these garments I wanted a to make a festive dress to wear during the holidays. In my previous blog I already wrote the details about this pattern. Of course the dress needs to be included in this years overview.

Dressed up for Christmas

Dressed up for Christmas


This years Christmas dress is just finished in time. The lovely woven fabric was bought in August already… but I couldn’t make up my mind what dress it would be. After making the gorgeous sleeves in the Busan Top I knew… those sleeves needed to go in the pattern for my Christmas dress.

De Kerstjurk van dit jaar is maar net op tijd klaar. De mooie viscose geweven stof had ik al in augustus gekocht…. maar ik kon maar niet beslissen welk model jurk dit moest worden. Na het succes van de Busan Top met de geweldige mouwen, viel alles op zijn plek, die mouwen moesten in het patroon van de Kerstjurk.

Collage of inspiration

For inspiration I made this collage of a dress in a similar print, idea for the collar and cuffs and of course the sleeves. I changed my own drafted pattern. Made the shoulder narrow, changed the upper part of the sleeves according to the Busan. Because I wanted cuffs with ruffles I made the whole sleeves wide.

Als inspiratie maakte ik deze collage met een voorbeeldjurk in dezelfde print, een idee voor de kraag en manchetten en natuurlijk de mouwen. Ik veranderde mijn eigen patroon. De schouders zijn versmald, de bovenkant van de mouwen zijn aangepast conform de Busan. Omdat ik manchetten met ruffle wilde maken, heb ik de hele mouw iets wijder gemaakt.

I wish you all a very Merry Christmas ???? enjoy time with all your loved ones????

Ik wens iedereen Fijne Kerstdagen ???? geniet van de tijd met al je dierbaren ????

Me made May – the first week

Me made May – the first week

 

Vorige week vertelde ik dat ik op de valreep intekende voor de Me Made May Challenge. Ik moet eerlijk bekennen dat het mijn relaxte kledingkeuze s’morgens wel beïnvloed, je wilt toch voordelig op een foto staan. Het is daarentegen helemaal niet moeilijk om een eigen gemaakt kledingstuk te kiezen, want die heb ik genoeg. Voor degene die me via Instagram volgt, dan heb je het al elke dag gezien. Voor de rest, hier het eerste overzicht.

Last week I already told you that I signed up for the Me Made May Challenge at the last minute. I must honestly confess that my relaxed clothing choice in the morning is affected by it, one just wants to look good on a picture. However, it is not that difficult to choose an own made garment, because of these I have enough. For the one who’s  following my instagram, you have already seen pictures every day. For the rest, here the first review.

Patterns of Itch-to-Stitch are available HERE, this is an affiliate link.

Deze diashow vereist JavaScript.