Winter knit fabric

Winter knit fabric

Lovely soft and cosy ????

When I wanted to sew some sweaters or cardigans I noticed that it’s hard to find really nice knit fabrics. My local store told me they didn’t have such fabrics because most people find them hard to work with, and to that I agree. Especially the hem is hard if you don’t know how to carefully work that part. But of course I wanted to give it try and found some lovely knit fabrics online.

Toen ik truien en vesten wilde naaien viel me op dat het lastig is om fijne gebreide stoffen te vinden. De lokale winkel vertelde me dat zij deze stoffen niet hebben omdat de meeste mensen ze lastig te verwerken vinden, daar ben ik het wel mee eens. Zeker als je niet weet hoe je deze stof precies moet zomen. Natuurlijk wilde ik het toch proberen en vond gelukkig mooie stoffen online.


At first I decided for an easy pattern, the Hepburn turtleneck sweater form Itch to Stitch. All seams are sewn with the serger. Usually I stitch every seam before finishing, but this fabric is perfect for serger only. I am very pleased by the result. Until I needed to do the hem…… for that I used the coverstitch. I had to redo it twice but finally it turned out quite nice. It is always a matter of using the best quality yarn for the coverstitch, which of course I didn’t have in this colour.

Allereerst heb ik voor een eenvoudig patroon gekozen, de Hepburn coltrui van Itch to Stitch. Alle naden worden genaaid met de lockmachine. Normaal gesproken stik ik eerst de naden met de naaimachine voordat ik deze met de lockmachine afwerk. Ik ben toch ik erg blij met het resultaat. Totdat ik de zoom moest doen…… daarvoor gebruikte ik de coverstitch. Ik moest deze helaas twee keer overdoen maar het resultaat mag er zijn. Het is altijd een kwestie van goede kwaliteit garen gebruiken voor de coverstitch en allicht, die had ik niet voor deze kleur.

Next one, same pattern but a little different fabric. This one is very thin, has silver sparkles and dark grey stripes in it. I really want those stripes to match, so I worked very precisely . For this colour I have the perfect quality yarn and that made sewing the hem much more easy.

De volgende, zelfde patroon iets andere stof. Deze stof is een stuk dunner, heeft zilverdraad en donker grijze strepen er in verwerkt. Omdat ik de strepen mooi wilde laten doorlopen, werkte ik zeer zorgvuldig. Voor deze kleur heb ik wel het kwaliteits garen wat het zomen een stuk makkelijker maakte.

Well ….. two more knits to go. Being more confident in working with this kind of fabrics, I like to design patterns for these pieces myself. For the blue knit I am thinking about a long cardigan and for the black and grey striped knit a sweater with a wider collar or dramatic sleeves, to be continued.

Zo …. dan nog twee gebreide stoffen te gaan. Nu ik wat meer vertrouwd ben met het verwerken van deze stoffen, wil ik de patronen voor deze lappen zelf ontwerpen. Voor de blauwe stof denk ik aan een lang vest, voor de zwart grijs gestreepte stof een trui met wijde col of dramatische mouwen, wordt vervolgd.

Travel Jersey or Scuba Crepe Jersey

Travel Jersey or Scuba Crepe Jersey

Ever since I heard about “travel pants” I fall in love with the style of clothes made in travel jersey. There are a few popular brands in the Netherlands that sell the comfortable garments, for example Studio-Anneloes and Penn and Ink NY. At first it was hard to find that kind of fabric, but when I finally did find it, I started to draft the pattern of the popular pants and tops.

Toen ik hoorde van de “travel broeken” viel ik als een blok voor kleding gemaakt in travelstof. Er zijn in Nederland een paar populaire merken die deze comfortabele kleding verkopen, zoals Studio Anneloes en Penn And Ink NY. In eerste instantantie kon ik moeilijk aan deze stof komen, maar toen dat was opgelost, maakte ik het patroon van de populaire broek en tops.

Traveljersey is in fact lycra, a fabric with lots of stretch and made of polyamide and elastan. It comes in various weights, in plain colours and prints. I started with a pair of black pants.

Travelstof is in feite gelijk aan lycra, een stof met veel stretch en gemaakt van polyamide en elastan. Je kunt het krijgen variërend in gewicht, effen van kleur of met print. Ik maakte als eerste een zwarte broek.

The travel jersey is great for pants, dresses and tops. So I ended up with a few pieces during spring, summer and autumn. But I must admit, when it’s warm in high summer, these garments are a little to warm to wear. And now winter is coming up, it’s getting to cold to wear them too. That’s when I found a better winter fabric for this style: scuba crepe jersey.

De travelstof is geschikt voor broeken, jurken en tops. Dus uiteindelijk maakte ik in de lente, zomer en herfst een heel aantal kledingstukken. Maar ik moet toegeven, zodra het in de zomer erg warm wordt, is de kleding toch wat te warm om te dragen. En nu de winter er aan komt, is de kleding iets te koud. En toen vond ik een betere winter stof voor deze stijl: scuba crepe jersey.

Scuba crepe jersey is made of polyester and elastan, is a bit heavier and thicker than travel jersey. The scuba crepe jersey is also available in plain colours and prints. Of course I needed to make new pants for this season ????.

Scuba crepe jersey wordt gemaakt van polyester en elastan, het is een beetje zwaarder en dikker dan de travelstof. De scuba crepe jersey is verkrijgbaar in effen kleuren en prints. Natuurlijk moest ik meteen nieuwe broeken maken voor dit seizoen ????.

Bh the way, the patterns of these pants and tops are made by me.

Overigens de patronen voor deze broeken en tops heb ik zelf getekend.

Love this outfit
Me made May – the first week

Me made May – the first week

 

Vorige week vertelde ik dat ik op de valreep intekende voor de Me Made May Challenge. Ik moet eerlijk bekennen dat het mijn relaxte kledingkeuze s’morgens wel beïnvloed, je wilt toch voordelig op een foto staan. Het is daarentegen helemaal niet moeilijk om een eigen gemaakt kledingstuk te kiezen, want die heb ik genoeg. Voor degene die me via Instagram volgt, dan heb je het al elke dag gezien. Voor de rest, hier het eerste overzicht.

Last week I already told you that I signed up for the Me Made May Challenge at the last minute. I must honestly confess that my relaxed clothing choice in the morning is affected by it, one just wants to look good on a picture. However, it is not that difficult to choose an own made garment, because of these I have enough. For the one who’s  following my instagram, you have already seen pictures every day. For the rest, here the first review.

Patterns of Itch-to-Stitch are available HERE, this is an affiliate link.

Deze diashow vereist JavaScript.