Plissé fabric & skirts

You either love or hate plisse skirts, but I am definitely a big lover. So I am very pleased that they are still in fashion this year. I think I love the plisse-fabric so much because my grandma was a fan too. One of my favourite outfits for her was a aqua blue plisse skirt. She looked so stunning in it. As you know my sewing and fabric love comes from her. And today I want to show you how to make a plisse skirt.

Ofwel je houdt van plooien rokken, ofwel je haat ze, maar ik ben absoluut een fan. Ik ben dan ook heel blij dat ze dit jaar nog in de mode zijn. Ik denk dat het door oma komt dat ik zo van die plooi stoffen hou, zij hield er ook van. Haar mooiste outfit vond ik de aqua blauwe plooi rok, ze stond er zo geweldig mee. En zoals je weet heb ik mijn liefde voor naaien en stoffen van haar. Vandaag laat ik je twee manieren zien om een plisse rok te maken.

You can make plisse fabric yourself, but that is an awful lot of work. Also there are companies where you can send your fabric and they pleat it for you. I don’t know how expensive that is. But the most simple way is buy plisse fabric. The length of your skirt depends on the width of the fabric. My plain one is shorter than the print one. For the width of your skirt you need your hip width and a few cm extra for the seam and some ease. Than you decide how long your skirt will be. Sew the side seam, finish the raw edge for the professional look.

Het is mogelijk om zelf plisse stof te maken, maar dat is mega veel werk. Ook zijn er bedrijven waar je de stof naar kunt opsturen en die het dan voor jou plooien. Ik heb geen idee wat dat kost. Dus de makkelijkste manier is om de stof gewoon te kopen. De lengte van je rok hangt af van de stofbreedte. Mijn effen rok is korter dan de print rok. Voor de wijdte van je rok neem je de heupomvang en enkele cm extra voor de zijnaad en bewegingsruimte. Dan beslis je hoe lang je rok wordt en naait de zijnaad. Natuurlijk werk je de naad netjes af voor een professionele look.

There is no need to hem the skirt because most plisse fabrics don’t fringe. You can do a roll hem with your serger but than be careful not to ruin the pleats. My skirts are not hemmed. For the waistband there are two options, a shown elastic waistband or a fold over tunnel were the elastic goes in.

Je hoeft plisse stoffen meestal niet te zomen omdat ze niet rafelen. Je kunt echter een rol zoompje met de lockmachine maken maar ben dan voorzichtig dat je de plooien niet ruïneert. Mijn rokken zijn niet gezoomd. Voor de tailleband heb je twee opties, een elastiek die je ziet of een tunnel waarin de elastiek komt.

The easy way is a tunnel as wide as your elastic and put the elastic in. This is nice when you have very small pleats.

De eenvoudige manier is een tunnel zo hoog als je elastiek waar je deze dan in schuift. Dit is mooi bij hele smalle plooien.

The shown elastic is very on trend because you can add a lovely detail to your skirt. I love this rosé gold elastic. At first I basted all pleats flat and pinned it carefully to the elastic. I have sewn the elastic with the coverstitch machine. Those seams are a bit stretchy and avoid to break. I added an extra seam on the bottom of the elastic.

De zichtbare elastiek is erg trendy. Op deze manier kunt je een leuk uniek detail toevoegen aan je rok. Allereerst heb ik de plooien met een rijgdraad plat vastgezet en daarna op de band gespeld. De stof heb ik met de coverstitch op de elastic genaaid. Deze naden zijn wat meer elastisch en breken dus niet zo snel. Voor de zekerheid heb ik nog een extra naadje langs de rand van de elastiek genaaid.

Styling your skirt is the fun part, so I proudly show you how I wear them

Het stylen van je rok is natuurlijk het leukste deel, met trots laat ik je zien hoe ik ze draag.