Pleats and smocking

As temperatures are rising sky high my sewing mood is at is lowest point since ages. The only thing I kept doing was looking on YouTube for inspiration. In my autumn sewing plans I really want to add me made pleats and smocking. But boy it took me a while to figure out how to do the smocking on my Husqvarna Opal 690q. But hurray I found it……

Nu de temperatuur ongekend hoog is, is mijn naai spirit gezakt tot het laagste dieptepunt sinds jaren. Het enige dat ik wel bleef doen was op YouTube zoeken naar inspiratie. In de herfst naai plannen wil ik heel graag zelfgemaakte plooien en smockwerk toepassen. Maar jeetje wat heeft me dat veel tijd gekost om uit te zoeken hoe ik op mijn husqvarna Opal 690q kan smocked. Maar hoera het is me toch gelukt….

First the pleats. There are many tutorials to find how to do it. I made a template in thick paper, my pleats are 1 cm wide and 1cm in between. Therefore you need to draw a solid line every 3 cm and a broken line 2 cm from the solid one. Then you fold over the solid line to the broken line, finger press the pleat and fold the next one. You can fold your fabric between the template and iron press, or you make corresponding notches on the fabric, fold the pleats and then iron press the fabric. I used the template because it was just fabric to practice. I can imagine if I will use pleats in a garment I want them to be 100% perfect so it will be more precise to do it by hand.

Allereerst de plooien. Je kunt hierover heel veel tutorials op YouTube vinden. Ik maakte een mal van dikker papier, mijn plooien zijn 1 cm breed en er zit 1 cm tussen de plooien. Hiervoor teken je een dikkere lijn elke 3cm en een onderbroken 2cm van de dikkere lijn. Dan vouw je de plooien door de dikke lijn naar de gebroken te vouwen, druk dat met je vingers goed aan en vouw de volgende lijn. Je kunt de stof tussen deze mal vouwen en dan persen met je strijkbout of je neemt de corresponderende punten over op de stof en vouwt dan de plooien en wederom pers je deze met de strijkbout in de stof. Ik gebruikte nu de mal omdat dit voor te oefenen was. Maar ik kan me voorstellen dat je in een kledingstuk liever de andere methode kiest, het moet dan immers 100% perfect zijn, met de hand geeft het mooiste resultaat.

The smocking seems to look so easy, but it al depends on the settings of your sewing machine and the elastic on the bobbin. My sewing machine has automatic settings and it took me a while to figure out how to turn that of. In one video was mentioned to set the under press foot on 4 and regular press foot on 4. Therefore I needed to turn of the automatic sensor foot. The next is winding a bobbin with gathering elastic by hand, not to lose and also not to tied. I think it costed me a while spool of elastic before I found the touch. I drew a few line with an erasable marker to guide me through the stitch lines. I did 4 lines and it did not look that gathered at all, but once I ironed it, it looked just like I wanted, hurray again……

Front of fabric where the regular thread is shown.

Het smockwerk lijkt heel eenvoudig, maar het hangt volledig af van de instellingen van je naaimachine en de elastiek op het spoeltje. Mijn naaimachine heeft automatische instellingen en het duurde wel even voordat precies wist hoe je dat uit kunt zetten. In een video werd gezegd dat de onderste persvoet op 4 kwam en gewone persvoet ook. Daarom moest ik de automatische sensor voet uitzetten. Het volgende punt is dat je het spoeltje handmatig moet opwinden, niet te los en niet te strak. Ik denk dat het me een heel klosje elastiek heeft gekost voordat ik het juist had. Daarna tekende ik met de water oplosbare stift lijnen om langs te stikken. Ik tekende er 4 maar het leek niet heel erg veel te rimpelen, totdat ik er met de strijkbout op stoomde, dit was nu precies wel wat ik wilde, jippie…..

On the back the gathering elastic is shown.

The next project, after the heat is gone, will be an embroidered linen shirt with a pleated yoke in the front, I want to design that myself and I have a lot af ideas in my head already. Amongst that I like to make a top with an smocked neckline, I practiced with cotton fabric, so I don’t know if it will work on crepe or rayon as well.

Het volgende project, nadat de hitte weg is, wordt een bloes met een geplooide pas aan de voorkant. Deze wil ik zelf tekenen en ik heb al veel ideeën in mijn hoofd. Daarnaast wil ik ook een top maken met een gesmokte halslijn, ik oefende nu met katoen, maar of dit ook gaat werken met crepe if viscose, is even afwachten.