PDF patterns love or hate

There’s always a lot of discussion about pdf patterns. You either love or hate them and I am definitely one that loves them. It’s true they are more expensive than the pattern magazines but let me tell you why I love them.

Er wordt vaak behoorlijk gediscussieerd over pdf patronen. Je houdt ervan of je haat het en ik ben duidelijk een grote fan. Het is waar dat ze duurder zijn dan een patronen boekje maar laat mij je vertellen waarom ik er wel van hou.

The first best part of pdf patterns is that you are able to print only one size. See how much lines there are on the pattern page of a magazine. When printing pdf you only have one. I love that pdf patterns are printed on thicker paper, some of you don’t. The pattern will not be damaged so quickly other then you use thin paper.

Het grootste voordeel van pdf patronen is dat je alleen de maat die je nodig hebt kunt afdrukken. Kijk eens hoeveel lijnen er op patroonbladen staan die uit de boekjes komen. Als je een pdf afdrukt heb je er maar een. Ik vind het ook erg prettig dat je print op dikker papier, sommigen van jullie vinden dat niet. Je patroon gaat niet zo snel kapot dan wanneer je dun papier gebruikt.

Assembling the pdf pattern is a job where many people are not fond of. But there are several ways to assemble a pattern. When I know a designer makes good patterns I go for the quick way, a tutorial is shown here. When I am not sure about the designer then I cut the left and upper sides and glue them.

Het plakken van een pdf patroon is een klusje waar veel mensen tegenop zien. Maar er zijn meerdere methoden om dit te doen. Als ik zeker weet dat de patroonontwerper goed is, dat kies ik voor de snelle methode, daarvan zie je hier een tutorial. Indien ik de designer niet goed ken, dan snij ik de linker- en bovenkant en plak die op elkaar.

Did you know that when you want to reuse the pattens, you can iron the paper with a low heat? I keep my patterns in these plastic folders. And I always keep a tiny piece of the fabric I used with it.

Wist je dat je deze patronen ook kunt strijken op lage temperatuur als je ze wilt hergebruiken? Ik bewaar de patronen in deze plastic mapjes. En ik stop er altijd een klein stukje van de gebruikte stof erbij.

Another big thing I love about pdf patterns is that he instruction booklet is very detailed in comparison to the sewing magazines. Mostly I print 2 pages on one A4 paper to save a little paper waste.

Een ander groot voordeel van een pdf patroon is dat het instructie boekje zeer gedetailleerd is in vergelijking met de naaimagazines. Meestal print ik 2 pagina’s per A4 om een beetje papier verspilling tegen te gaan.

And than about the prices, yes the pdf patterns can be expensive. On average you can count on €10 a pattern. But I think that is worthy. Sometimes I combine patterns or hack them into a little different style, so they can be versatile as well. And if you follow a few testers like me or my sewing friend Ilse, you can often buy a pattern in promotion.

En dan over de prijzen, ja de pdf patronen kunnen prijzig zijn. Gemiddeld moet je denken aan toch wel €10 per patroon. Maar ik vind het dat wel waard. Soms combineer ik patronen en pas ze soms wat aan voor een andere stijl, dus je kunt er best veel mee. En als je nu testers volgt zoals mijzelf en mijn naaivriendin Ilse, dan koop je een patroon met korting als we dat promoten.

My favourite pdf pattern designers are Itch to Stitch and FibreMood. Here’s my affiliate link to both shops: ITS And FibreMood If you buy a pattern this way,I receive a small commission for pointing you out to them. And stay tuned, the next ITS release is planned on February 2.

Mijn favoriete pdf designers zijn Itch to Stitch en FibreMood. Hier is de affliate link naar beide winkels: ITS And FibreMood Indien je via deze weg een patroon koopt, krijg ik daar een kleine vergoeding voor omdat ik je doorstuurde. En hou mijn blog in de gaten want het volgende ITS patroon staat gepland om 2 Februari uit te komen.