Outfit planning

Outfit planning


Just as the quote I saw in the exhibition “buy less, choose well, make it last”, I wanted to plan my sewing projects better. Not just buy fabric because it’s cheap or beautiful, but buy it only when I know what it has to become and that I will wear the garments. Did you know that an average garment will be worn only seven times…. isn’t that shocking.

Net als de Quote “buy less, choose well, make it last”, wil ik mijn projecten beter plannen. Geen stoffen kopen omdat ze goedkoop en mooi zijn, maar alleen kopen als ik weet wat het gaat worden en dat ik de kleding ook ga dragen. Wist je trouwens dat een kledingstuk gemiddeld maar zeven keer wordt gedragen… dat is toch echt shokkend.

Exhibition in the Gemeentemuseum The Hague

So there isn’t that much fabric in my stash. The pieces that are left over, I keep in a box. Sometimes they can be used as insides for pockets, or sometimes I can match it with other fabrics or use them to practice techniques. Garments that I don’t wear enough or do not like enough anymore go to a fashionpoint for people that aren’t that fortunate, giving garments a second life. 

Ik heb dus niet zo heel veel stoffen in voorraad. De stukken die overblijven bewaar ik in een doos. Soms kan ik deze stukken gebruiken voor de binnenkant van zakken, kan ik ze combineren met andere stoffen, of gebruik ik ze om technieken te oefenen. Kleding die ik niet genoeg draag of niet meer zo mooi vind, gaat naar de keldingbank of rode kruis, zodat ze een tweede leven krijgen. 

So I try to be aware of sustainability, but yes I do make a lot and I love to make it. I just hope that to be aware keeps me of being a good person with a great passion. And that’s why I  love to show you my new creations. A lovely jogger in heavy knit with a matching top. Al drafted by myself, based on the tailored patterns I learned to make. A cosy outfit, stylish enough to wear to the office. The lovely cardigan is from s’Oliver. 

Daarom probeer ik bewust te zijn van duurzaamheid, maar inderdaad, ik maak veel en ik hou er van om te maken. Ik hoop alleen door deze bewuste gedachte toch een goede persoon te zijn, een persoon met een mooie passie. En daarom wil ik jullie toch ook mijn laatste creatie laten zien. Een heerlijke jogger in zware Jersey met bijpassende top. Allebei door mezelf getekende patronen, gebaseerd op de maatkleding patronen die ik leerde te maken. Een comfortabele outfit, stylish genoeg om ook naar kantoor te dragen. Het mooie vest is van s’Oliver.

Femmes Fatales

Femmes Fatales

Saturday, my day was al about fashion. My friends and I visited the exhibition “femmes fatales” in the Gemeentemuseum of The Hague.  So if you are able to visit The Hague before March 24, you really need to take time for it. Or if you are planning to go to Hasselt in Belgium, you can see the exhibition from April 13 until September 15. A big fashion must see.

Zaterdag draaide de hele dag om mode. Mijn vriendinnen en ik bezochten de modetentoonstelling “femmes fatales” in het Gemeentemuseum van Den Haag. Dus als je nog in de gelegenheid bent om voor 24 maart naar Den Haag te gaan, neem er dan even de tijd voor. Of mocht je een bezoek aan Hasselt in België plannen, dan kun je de tentoonstelling zien van 13 april tot 15 september. Een grote mode must see.

The exhibition is about ladies who are important in the fashion industry. Never before there was an exhibition that showed the work of all these powerful women. At first we attended a lecture of our favourite art historian. Then we went to see al the beautiful garments from the early 20 century until today. 

De tentoonstelling gaat over vrouwen die belangrijk zijn in de mode industrie. Nooit eerder was er een tentoonstelling over het werk van al deze invloedrijke dames. Allereerst woonde we een lezing bij van onze favoriete kunsthistorica. Daarna bekeken we alle mooie kledingstukken van begin 20e eeuw tot op vandaag.

 

A quote to think about……
Adventcalender – pattern Tingry

Adventcalender – pattern Tingry

Recently I was invited to make a dress for Schnittquelle from Germany.  The pattern is part of the Advent calendar and is labelled as the pattern of the month. When I saw the pattern I really fell in love with the neckline, a wonderful waterfall with a little ribbon. Perfect for the houndstooth fabric laying in my stash. The fabric gives the dress a festive look, so nothing can’t go wrong ????

Onlangs werd ik uitgenodigd om een jurk te maken voor Schnittquelle uit Duitsland. Het patroon maakt deel uit van hun advent kalender en is het patroon van de maand. Toen ik het patroon zag was ik meteen verliefd op de mooie halslijn, een mooie waterval hals met een leuk bandje. Perfect model voor de pied de poule dieik nog had liggen. De stof geeft de jurk een feestelijke look, niets kan mis gaan toch ????

And especially for German readers, this post in German too, thanks to the help of my dear friend Mira ????

Vor kurzem bin ich von Schnittquelle angefragt worden, ein Kleid zu machen. Das Schnittmuster ist das Muster des Monats und ist im Adventskalender. Als ich das Muster zum ersten Mal sah, verliebte ich mich sofort in den Halsausschnitt, ein ganz toller Wasserfall-Ausschnitt mit einem kleinen Bändchen gerafft. Sehr passend für den Hahnentritt-Stoff, den ich noch in meinem Schrank liegen hatte. Der Stoff gibt dem Kleid einen ganz festlichen Look, kann also nichts schief gehen oder ????

There was a lot going on with this dress, I have to be honest. But it was not the pattern that caused the problems. A fabric like this really should not be cut on a fold, if you can’t keep the blocks in the right line, it will turn out not in shape and the fabric keeps pulling. When the dress was finished it looked horrible, nothing left to be done then to unpick the seam and pin every horizontal fifth row to keep the lines matching. So I did. Than I noticed that the vertical lines of the mid front piece also did not match, again more unpicking. Finally I managed to make a lovely dress.

Er was een heleboel aan de hand met deze jurk, ik moet eerlijk zijn. Maar die problemen liggen zeker niet aan het patroon. Een stof als deze moet je gewoon niet op de stofvouw knippen, als je de blokjes niet op de rechte lijn hebt liggen, valt de stof niet in vorm en gaat het steeds trekken. Toen de jurk klaar was, zag hij werkelijk vreselijk uit, er zat niets  anders op dan de naden loshalen en elke vijfde rij te spelden zodat de lijnen correspondeerde. Toen zag ik dat de verticale lijnen van het midden voorpand ook niet gelijk liepen, weer loshalen. Uiteindelijk lukte het toch om een mooie jurk te maken.

Leider gestaltete sich die Arbeit mit diesem Kleid als etwas schwierig, da muss ich ehrlich sein. Das Problem war nicht Schnittmuster, aber der Stoff. Man soll Stoff wie diesen nicht an einer Falte schneiden, wenn die Blöcke nicht gerade liegen, denn sonst ist dieser nicht in Form und zieht sich zusammen. Als das Kleid fertig war, sah es schrecklich aus, da hat man keine andere Wahl, außer die Nadeln wieder los zumachen. Ich habe jeden fünften horizontalen Streifen fixiert und aufeinander gelegt. Ich habe außerdem feststellen müssen, dass auch die vertikalen Streifen am mittleren vorderen Teil nicht gerade sind und musste sie nochmal los machen. Am Ende ist es mir gelungen ein schönes Kleid zu machen.

Well enough about those struggles and let’s take a closer look to the pattern. The size of the pattern is correct according to my own measurements. It’s not a difficult sewing project. The pattern is meant to be made in knit stretch fabric. The pattern has princes seams in the front and you can add a ribbon to gather the waterfall neck on the left side. It’s a bodycon fit, the front length is 106cm. Being Schnittquelles pattern of the month you can buy the Tingry with a 50% discount! You can buy Tingry in the shop and see the detailed instructions in the blog.

Zo genoeg over al de hobbels en laten we het patroon nader bekijken. De maat van het patroon komt goed overeen met mijn eigen gemeten maten. Het is een eenvoudig naaiwerk. Het patroon is geschikt voor tricot en jersey met stretch. Het patroon heeft princessenlijnen in het voorpand en de watervalhals kun je aan de linkerkant vastmaken met een bandje. Het is een aansluitende jurk, totale voorlengte is 106cm. Omdat het Tingry patroon van Schnittquelle patroon van de maand is, kun je Tingry met 50% korting kopen. Je vindt het Tingry patroon in de shop en voor de gedetailleerde beschrijving kijk je in het blog.

So viel zu den Herausforderungen und nun werde ich ein paar Dinge zum Muster erzählen.. Die Maße stimmen mit meinen eigenen überein. Es ist ein einfaches Projekt.  Das Schnittmuster eignet sich für Jersey- und feine Strickstoffe. Das Kleid hat im Vorderteil Teilungsnähte und der Wasserfallausschnitt kann links mit einem Bändchen gerafft werden. Der Schnitt Tingry ist körpernah geschnitten und hat eine Vorderteillänge von 106cm. Weil das Muster Tingry von Schnittquelle Muster des Monats ist, bekommt ihr es mit 50% Rabatt. Du kannst Tingry im shop  kaufen und die weitere Nähbeschreibung findest du im blog.

Happy sewing projects

Happy sewing projects

Easy sewing projects is what I call happy sewing. And sometimes that’s just what I want to do… no difficult instructions…. simple patterns and beautiful fabrics. Fast result for nice garments.

Eenvoudige naaiwerkjes is wat ik noem happy naaiwerk. En soms is dat net wat ik wil doen…. geen moeilijke instructies… eenvoudige patronen en mooie stoffen. Snel resultaat voor mooie kleding.

It’s a pity that I can’t show the newest Its to Stitch pattern yet… it is definitely a gorgeous and fast sewing garment…. it’s coming soon though. So this weekend I wanted to make a corduroy skirt. It’s dark green and has a little stretch. I hacked the Danube Jeans skirt for it, no pockets, no slits and a large zipper in the front.

Het is echt jammer dat ik nog niet het nieuwste patroon van Itch to Stitch kan laten zien…. het is beslist een prachtig en snel te naaien kledingstuk… het komt er snel aan hoor. Dus dit weekend wilde ik dan graag een rib rok maken. Het is van donker groen rib met een beetje stretch. Ik paste het patroon aan van de Danube jeans rok aan, geen zakken, geen splitten en een lange rits in de midden voor naad.

The other quick and easy project is the lovely Medellin Top. The one I recently tested and love so much. For this one I had a very soft and cosy jersey in a blue/grey. Because I made this one twice already it only took 1 1/2 hour I think.

Het andere snel en simpel project is de mooie Medellin Top. De top die ik onlangs teste en zo mooi vind. Hiervoor had ik een zachte comfortabele Jersey liggen in blauw/grijs. Omdat ik deze al twee keer eerder maakte denk ik dat het me maar anderhalf uur kostte.

Meanwhile I finished a dress for Schnittquelle, coming up next Saturday. And of course I am very exited to publish the new Itch to Stitch soon…. but until then you can grab your patterns in sale for cyber Monday in the shop

Ondertussen maakte ik de jurk voor Schnittquelle af, die komt er zaterdag aan. En natuurlijk ben ik erg enthousiast om het nieuwste patroon van Itch to Stitch te publiceren binnenkort… maar tot die tijd kun je de patronen met korting kopen in de shop tijdens Cyber Monday

Sale at Itch to Stitch

Sale at Itch to Stitch

Plitvice

Untill cyber Monday it’s sale at Itch to Stitch, so if you really want to try those good fitting and detailed patterns, now is the time.

Come enjoy Itch to Stitch’s Black Friday Sale 2018! Get 25% off on all patterns; better yet, spend $30 or more to get 30% off your entire cart! Use code THANKS to get the deal. It’s valid through Cyber Monday only! Shop

Tot en met Cyber Monday zijn er kortingen bij Itsch to Stitch, dus als je altijd al eens deze goed passende en gedetailleerde patronen wilde kopen, dan is het nu de tijd ervoor!

Doe mee met de Black Friday sale 2018! Je krijgt 25% korting op alle patronen, bij besteding van $30 zelfs 30% op je hele winkelmandje. Gebruik de code THANKS voor de korting. Hij is geldig tot en met Cyber Monday!

Deze diashow vereist JavaScript.

Pinstripes & Medellin

Pinstripes & Medellin

Last September I made blue pinstripe pants. But I made a mistake choosing the pattern, the fabric didn’t have enough stretch for the jogger style. So I ended up with pants that are really to tight in the waist. I tried to fix it but it never felt good. Nothing better then buying new fabric.

In september maakte ik een blauwe krijtstreep broek. Maar ik had een verkeerd patroon gekozen voor deze stof, er zat te weinig stretch in voor de jogger stijl. Dus uiteindelijk had ik een broek met een veel te strakke taille. Ik heb geprobeerd dat aan te passen, maar het werd niks. Niks beter dan maar nieuwe stof kopen.

The new fabric is a black Punta with quite enough stretch. I always buy about 2 meters for pants. When I laid down the patternpieces  I noticed that I could make a skirt out of it as well. Just a little  shuffling with the pieces….. the skirt is a really quick and easy sew. Both the skirt and pants come with a waistband. On the side seam of the skirt I added a golden ribbon, giving the skirt a nice touch for the upcoming holidays. I decided to give the pants an extra detail as well and added a shiny black ribbon on the side. For these ribbons I use fold over elastic, it has a shiny and a dull side.

De nieuwe stof is een zwarte punta met behoorlijk genoeg stretch. Ik koop meestal 2 meter voor broeken. Toen ik de patroondelen neer legde, zag ik dat ik genoeg had om ook een rok eruit te krijgen. Een beetje passen en meten met de patroondelen….. de rok is echt een snel en simpel naaiwerk. Op de zijnaad van de rok stikte ik gouden band, een mooi detail voor de aankomende feestdagen. Ik besloot de broek ook een extra detail te geven door zwarte glanzende band op de zijnaad te zettten. Voor deze banden gebruik ik vouw om elastiek, deze heeft een glimmende en doffe kant.

The skirt and pants are really good pieces to wear with the new Medellin Faux wrap top. Did you know that top is still in sale until November 21? You can buy it here: Medellin

De rok en broek zijn echt goede items om te combineren met de nieuwe Medellin Faux wrap top. Wist je dat de top nog in sale is tot 21 november? Je koopt dat patroon hier: Medellin

 

 

Medellin Faux wrap top by ITS

Medellin Faux wrap top by ITS

Wrap tops are favourites garments for many ladies. So you won’t be surprised that I was very trilled when Kennis Wong invited me to test her newest pattern, the Medellin Top. The overlapping fronts create a V neck that is flattering for many body types. You can wear a fitted cami, t-shirt or blouse underneath, style it classy, chique or casual. Choose a knit jersey fabric or a cozy french terry. You will love wearing your Medellin Top to work or at home and feel stylish and chique! And guess  what? Until November 21 you get 20% discount on this pattern and you’ll get a cami pattern as bonus for free ????.

Overslag tops zijn voor veel vrouwen een favouriet kledingstuk. Dus het zal je niet verbazen dat ik erg enthousiast was toen Kennis Wong mij vroeg haar nieuwste patroon, de Medellin Top, te testen. De overslag creëert een mooie v-hals die veel dames mooi zal staan. Je kunt er een strak topje, een T-shirt of bloes onder dragen en de top klassiek, chique of casual stijlen. Kies een mooie viscose tricot of een comfortabele french terry. Of je de top nu naar je werk of thuis draagt, je voelt je stylish en chique. En weet je wat? Tot 21 november ontvang je 20% korting op het patroon en je krijgt er het  patroon voor een topje gratis bij ????.

MEDELLIN TOP FEATURES
◊ Faux wrap style with gathers at the waist
◊ V neckline with neckband
◊ Long sleeves
◊ Bottom Band
◊ Designed for knit fabric
◊ Layers feature—print only the sizes you need

MEDELLIN TOP DETAILS
◊ Nep overslag met rimpels in de taille
◊ V-hals met brede band
◊ Lange mouwen
◊ Boord band
◊ Ontworpen voor stretch stoffen
◊ Lagen pdf —print alleen de maat die je nodig hebt

My first Medellin is made of a knit viscose. A lovely top for changing seasons and more stylish then a regular t-Shirt. I styled it on my Travel pants but it will look great on joggers or jeans as well.

Mijn eerste Medellin maakte ik in een tricot viscose. Een heerlijke top voor de seizoensovergang en veel gekleder dan een gewoon t-shirt. Ik stijlde hem op mijn travelbroek, maar hij zal ook geweldig staan op joggers of een jeans.

The second Medellin one is a dark grey knit jersey, a little warmer and great now it’s getting colder. It’s a quick and easy sewing project that took me only two hours. The top looks casual on the Danube Jeans skirt I  made a while ago. Last weekend I sewed up a pinstriped skirt that gives the outfit a more classy style. I love how patterns of ITS make your wardrobe complete.

De tweede Medellin is een gebreide Jersey, een beetje warmer en ideaal nu het kouder wordt. Het is een makkelijk en snel naaiwerk en kostte me maar twee uurtje om te maken. De top krijgt een casual look door hem te dragen op de Danube Jeansrok die ik een tijd geleden maakte. Afgelopen weekend maakte ik een krijtstrepenrok die de oufit iets klassieker van stijl maakt. Het is toch geweldig hoe de patronen van ITS je kledingcollectie compleet maakt.

 

Black wool coat

Black wool coat

A black coat is a garment that I wanted to make for time now. But of course I needed to find the right fabric. My first idea was to make a short unlined jacket. Perfect for changing seasons. I found the boiled wool online and ordered 2,5 m to be sure. The fabric came in and my gosh that is beautiful…. so slowly the idea changes and I decided to make casual coat with a zipper and lining. Using striped cuffs and collar giving it a sporty look.

Lining

Ik wilde al een tijdje een zwarte jas maken. Maar daarvoor moest ik natuurlijk wel de juiste stof vinden. Het eerste idee was een korte jas zonder voering. Handig voor het wisselen van de seizoenen. Online vond ik gekookte wol en bestelde voor de zekerheid 2,5 m. De stof werd geleverd en jeetje wat is deze mooi…. dus langzaam veranderde mijn idee en besloot ik toch een langere casual jas te maken met een ritssluiting en voering. Door gebruik te maken van gestreepte boorden en kraag krijgt hij een sportieve look.

The pattern is very simpel, based on the Fulton Sweater Blazer by Alina Design. Since the wool doesn’t need finishing edges I decided to use the edges as a special detail. I placed the pockets and stitched them twice. I really liked that and topstitched all seams twice. I really like the casual look of the coat. But when I showed it at fashion school I started to doubt how long to make the coat. Al ladies liked the full length but it was supposed to be just above the knees…. what now? I can always cut it shorter, let me first finish it completely.

Het patroon is heel is eenvoudig, gebaseerd op de Fulton Sweater Blazer van Alina Design. Omdat de randen van wol niet hoeven afgewerkt te worden besloot ik dat als een extra detail te gebruiken. Ik plaatste de zakken en stikte ze twee keer door. Omdat dit erg leuk uitzag besloot ik alle naden twee keer door te stikken. Ik ben blij met de look van de jas. Maar toen ik hem op de modevakschool liet zien begon ik te twijfelen over de lengte van de jas. Alle dames waren weg van de lange lengte, maar het was de bedoeling dat hij net boven de knie zou worden….. wat nu? Afknippen kan altijd nog, eerst maar eens afmaken….

 

Long of short ????

 

Mail problems

Mail problems

Lately I am experiencing some mailing problems on my blog. So to get in touch with you lovely’s I am reposting some pictures of my latest projects. I hope you stay tuned…..new testing call is coming up and I am sewing an other coat…

De laatste tijd heb ik last van mail problemen op mijn blog. Dus om met jullie in contact te blijven repost ik een aantal foto’s van mijn laatste projecten. Ik hoop dat je me blijft volgen… er komt een nieuwe testing call aan…. en ik werk nog een aan jas….

for those who already saw the latest 2 blogposts… sorry about that…hope everything is fixed now.

voor degenen die de laatste 2 berichten wel hebben gezien… sorry …. hoop dat alles nu weer goed werkt.

 

Sweater time

Sweater time

Oh my gosh it’s getting cold in the Netherlands. After a real long warm summer, temperatures dropped very fast. So I definitely needed to catch up sewing some sweaters. I found some lovely fabrics at our local store. So I just needed to get sewing.

Jeetje wat wordt het toch koud in Nederland. Na de lange zomer, keldert de temperatuur wel heel snel. Hoog tijd om wat truien te gaan maken. Laatst vond ik in de lokale winkel al hele mooie stoffen. Dus ik hoefde alleen maar aan het werk.

A couple of weeks ago I made the first sweater using my own tailored pattern. For the blue leopard print I made some lovely ruffles on the sleeves. A very easy and quick sew. Once you have a good basic pattern fitting perfect, you can use that in many different ways, just ad some styles in sleeves or changing necklines. So I already had a lot of ideas and many more to come.

Een paar weken geleden maakte ik de eerste trui en gebruikte mijn op maat gemaakte patroon. Voor de blauwe luipaard print heb ik gekozen om aan de mouwen ruffles te maken. Een makkelijk en snel naaiwerkje. Als je eenmaal een goed basis patroon hebt dat perfect past, kun je het voor diverse variaties gebruiken, allerlei stijlen in de mouwen of de neklijn. Dus ik had al wat ideeën en er volgen er nog meer.

The second one in black and white starts with the same pattern. This time I changed the sleeves, made them more wide. Instead of the regular hem I used striped cuffs. The striped cuff fabric is also used as hem on the bodice. All those changes makes it a complete different sweater.

De tweede trui in zwart wit heeft hetzelfde patroon als basis. Ik veranderde dit keer de mouwen, ik maakte ze een stuk wijder. In plaats van een gewone zoom zette ik er gestreepte boorden aan. Ook gebruikte ik de gestreepte boord als zoom van de panden. Met al deze veranderingen is een compleet andere trui.

For the third sweater I used a pattern by StyleArc. When I saw this pattern I was impressed of the design. I used the pattern for my green suedine top and liked it so much that I had to make a sweater too. The fabric is a dark grey Nicky velvet. Really cosy and warm.

Voor de derde trui heb ik een patroon van StyleArc gebruikt. Toen ik dit patroon zag was ik erg onder de indruk van het ontwerp. Het patroon heb ik gebruikt voor de groene suedine top, het beviel zo goed dat ik er wel een trui van moest maken.  De stof is een donker grijze Nicky velours. Heerlijk comfy en warm.