My sewing room

Before

This is how it was before restyling.

Zo zag het uit voor de herinrichting.

It seams to be that time of the year where all seamstresses are cleaning up there sewing places and fabric stash. A lot of hysterical pictures were shown. Ever since I bought my third sewing machine, the Gritzner Coverstitch, I wanted a bigger table but I was not sure how to optimise my space. I use one side of our utility room, so everything has to fit in about 3 meters. Time to restyle and clean up ????

Het lijkt erop dat dit de tijd van het jaar is waarin alle naaisters hun naai ruimte schoonmaken en hun stof voorraad opruimen. Ze deelden de meest bizarre foto’s. Al vanaf ik mijn derde naaimachine kocht, de Gritzner Coverstitch, wilde ik graag een grotere tafel, maar ik kwam er niet uit hoe ik mijn ruimte het meest optimaal kon indelen. Ik gebruik een wand van onze berging, dus alles moet passen in ongeveer 3 meter. Tijd om te herinrichten en opruimen ????

Love the new 2,15 x 0,8 m table

As much as I loved the 8 draw closet, it just needed to much space. So finally I decided that one had to go. Luckily I found a new home for it, so it won’t be wasted. The small closet with 2 doors I got from my brother last year. Perfect to store little things in boxes, I love organised stuff . The closet on the right has shelves to store most of my fabric stash. I don’t like to have to much fabric, I like to plan my projects carefully and not waste to much. Then the only thing left was to find a perfect table. We went to Ikea but husband didn’t like the big tables there and decided he wanted to make one for me. With a little help from dad, he made the best table I could have wanted and it matches perfect with the style of the closets. Aren’t I the luckiest seamstress ????.

Zo veel als ik hield van de tekenkast, hij heeft gewoon te veel ruimte nodig. Dus uiteindelijk heb ik besloten dat hij weg moest. Gelukkig vond ik een nieuw huis ervoor en krijgt de kast een nieuw leven. De smalle kast met 2 deuren kreeg ik vorig jaar van mijn broer. Perfect voor het opbergen van een kleine dingen in dozen, ik hou van opgruimde spullen. De rechter kast heeft fijne planken voor mijn stof voorraad. Ik heb niet graag te veel stof in voorraad, ik plan mijn projecten zorgvuldig zodat ik ook niet te veel afval creëer. Dan was het enige punt dat overbleef, het vinden van een perfecte tafel. We gingen naar Ikea, maar manlief vond de grote tafels niet geschikt en besloot dat hij zelf eentje voor mij wilde maken. Met een beetje hulp van pap, maakte hij de beste tafel die ik zou hebben kunnen wensen en hij past perfect bij de stijl van de kasten. Ben ik niet de gelukkigste naaister-????.

3 machines and still enough working space