More handstitching

Placing the trim in position

This weekend I spent a lot of time handstitching the trim on the jacket. And I most admit that it is worth it. There are a few things to be done now, but that I will do by guidance of my teacher. The sleeves need to be changed a bit and the shoulder pads have to be placed. After that there will be a lot of hemming and of course the buttonholes, all by hand.

Dit weekend heb ik veel tijd besteed aan het met de hand vastzetten van de ruffleband aan het jasje. En ik moet toegeven dat het dat echt waard is. Nu zijn er nog een aantal dingen te doen, maar dat doe ik onder begeleiding van mijn juf. De mouwen mogen nog iets aangepast worden en dan moeten de schouder kapjes worden geplaatst. Daarna nog behoorlijke stukken zomen, de knoopsgaten maken natuurlijk en dat alles met de hand.

Always a coffee on the site – wha else 😉

And there is something I have to decide before I close the lining. Will there be pockets or not? By studying the Chanel jacket, I noticed sometimes they come with two pockets, sometimes with four or sometimes none….. at this moment I think I prefer two

En dan moet ik nog een beslissing nemen voordat ik de voering volledig sluit. Komen er zakjes op of niet? Bij het bestuderen van de Chanel jasjes viel me op dat ze soms twee zakjes, soms vier of soms geen hebben….. op dit moment neig ik naar twee

Just love how it looks already