March makes

Sometimes it is nice to see what I made in one month. Especially when I thought I didn’t make that much. But as you may know I always wear me made clothes. And building a collection takes time and planning.

Soms is het leuk om te zien wat ik in een maand maakte. Vooral toen ik dacht dat het niet zo veel was. Maar zoals je wellicht weet draag ik altijd eigen gemaakte kleding. En het maken van een collectie kost tijd en vergt een goede planning.

At the start of March it was still cold enough to make a cardigan, it is by far one of my favourite pieces. At the end of March I made some lovely tops and the first dress for spring. Nine pieces in the end, not bad at all.

In het begin van maart was het nog fris genoeg om een vest te maken, het is echt een van mijn favoriete items. Aan het einde van maart maakte ik een paar mooie tops en de eerste lente jurk. Negen stuks in totaal, toch niet slecht.