Made it twice?

Sometimes a project doesn’t go as planned and in the end I must admit I have learned from it, luckily.

At first I used a pattern I bought last year. I was not really happy with how that fitted so I should have know better … but as I was so focused on the smok neckline and cuffs that I used it anyway. And as expected in the end not pleased with the bulkiness around the neck. What to do?

Soms gaat een project echt niet zoals gepland en uiteindelijk moet ik wel toegeven dat ik er van geleerd heb.

Allereerst gebruikte ik een patroon dat ik vorig jaar had gekocht. Ik was niet heel blij met de pasvorm dus ik had beter moeten weten…. maar ja ik was zo gefocust op de smok hals en manchetten dat ik het toch gebruikte. En natuurlijk als verwacht was ik absoluut niet blij met de bobbels rond de hals. Wat nu?

I had enough fabric to redo a new bodice. I used my basic bodice for a lose fit top with bust darts. I adjusted that pattern. For that you cut a straight line (blue) from the neck to the bust dart (red). Then close the bust dart and open the neck, the space that appears there will be gathered by adding the smok collar. Because I already made that collar on the other top, I cut that of and add that to this new bodice.

Ik had genoeg stof om nieuwe panden te maken. Hiervoor gebruikte ik mijn eigen basis patroon voor een losvallende top met coupenaden. Dit paste ik aan. Je kunt een rechte lijn (blauw) vanuit de hals naar de punt van de coupenaad (rood). Dan sluit je de coupenaad waardoor er ruimte boven ontstaat die je dan later rimpeld om aan de col te zetten. De gesmokte col had ik al gemaakt en heb ik van de foute top afgeknipt. Deze heb ik daarna weer aan de nieuwe top gezet.

Same with the sleeves, I used my own drafted sleeves and added the smok cuffs from the wrong sleeves. Now my top fits like I wanted it to fit.

Hetzelfde deed ik met de mouwen, ik gebruikte mijn eigen getekende mouwen en zette er de smok manchetten van de foute mouwen eraan. Nu last de top zoals ik het bedoeld had.

How the smok is done you can read in an earlier post, here.

Hoe je het smokwerk kunt doen lees je in eerdere blogpost, hier.