Maastricht fabric shopping

In Maastricht is a weekly fabric market with a few of my favourite fabric suppliers. It’s only a half hour ride for me but I don’t know why I am not planning it more often. It was last August that my sewing friend Ilse and met there the first time. But since we both work in education we had to wait until today to meet again. And it was such a lovely day.

Op de wekelijkse markt in Maastricht staan een aantal van mijn favoriete leveranciers. Het is maar een half uurtje rijden en toch weet ik niet waarom ik er niet vaker heen ga. Vorig jaar augustus hebben mijn naaivriendin Ilse en ik daar elkaar voor het eerst ontmoet. Maar omdat we allebei in het onderwijs werkzaam zijn moesten we tot vandaag wachten om elkaar weer te ontmoeten. Het was een super gezellige dag.

In our first round we decide to look for something we like, in the second round it’s shopping time. I really had to be patient because I sometimes decide to quickly and find better pieces in the next rows… so this time I behaved myself LOL…. when we knew what our favourite fabrics were we went back and bought, oh my gosh now I didn’t behave at all…..

De eerste ronde kijken we vooral naar wat we mooi vinden, de tweede ronde is om toe te slaan. Ik wilde deze keer echt geduldig zijn omdat ik soms te snel beslis en later iets vind dat ik nog mooier had gevonden… dus deze keer gedroeg ik me netjes LOL… toen we eenmaal wisten wat er te koop was gingen we terug om te kopen, oh jee nu gedroeg ik me dus niet meer….

The final shop results: 2 pieces printed knit for cross dresses, 1 knit for a top, green leopard and yellow travel jersey for tops, blue and black travel jersey for joggers and skirt. The knit fabrics are already washed and dried ready to use. Now I only need some time in between studying for my exam on May 6th and some socialising time…. thank God this weekend has an extra day…..

Het shop resultaat: 2 stuks print tricot voor overslag jurken, 1 tricot voor een top, groene luipaard en geel travelstof voor tops, blauw en zwart travelstof voor broeken en rokken. De tricots zijn al gewassen en gedroogd, klaar om te gebruiken. Nu heb ik allleen wat tijd nodig tussen studeren voor mijn examen op 6 mei en wat socialising tijd… God dank dat dit weekend een extra dag heeft ….

After shopping and lunch we visited the Vrijthof museum for an exhibition of Ronald Kolk couture & Margareth Stalman jewellery. It was gorgeous, especially the room with the atelier pieces. So thank you Ilse for spending this lovely day with me.

Na het winkelen en de lunch bezochten we het Vrijthof museum voor de tentoonstelling van Ronald Kolk couture en Magareth Stalman juwelen. Het was prachtig, vooral de kamer met de atelier spullen. Dus dankjewel Ilse voor deze leuke dag met mij.