Leggings love or hate?

For many many years I have been wearing leggings. In winter instead of thights, in summer because they wear so comfortable. Underneath skirts or dresses, I just loved them. But than about a year or two ago I stopped wearing them, was it hate? I don’t know…. but at some point I preferred to wear joggers in Traveljersey and Ponte. And guess what? Now leggings are in fashion again, or are they still in fashion? Anyway, I would love a pair in faux leather or Traveljersey.

Heel wat jaren heb ik leggings gedragen. In de winter in plaats van panty’s, in de zomer omdat het zo lekker comfy draagt. Onder rokken of jurken, ik hield er zo van. Maar een pas jaar geleden stopte ik met het dragen ervan, was dat haat? Ik weet het eigenlijk niet…. maar ineens hield ik meer van het dragen van joggers in travel stof of punta. En raad eens? Leggings zijn weer in de mode, of is het nog steeds in de mode? In ieder geval wil ik er graag een in namaak leer of travel stof.

The pattern is very simple, there are no side seams. For a new pattern it is good to make a muslin first and I am glad that I did. The muslin fabric has not enough stretch so I added 3 cm seam allowance. After Some pattern adjustments I sewed up the final version in travel jersey. This lycra has at least 25% stretch in both ways. No extra seam allowance needed. For a little trendy style I used a silver black elastic waistband.

Het is een zeer eenvoudig patroon zonder zijnaden. Bij een nieuw patroon is het goed om een toille te maken en maar goed ook dat ik dat deed. Omdat de test stof niet genoeg stretch heeft, voeg ik 3cm naadtoeslag toe. Na enkele aanpassingen van het patroon maakte ik de definitieve versie in travelstof. De lycra heeft wel 25% stretch in twee richtingen. Dus geen extra naadtoeslag nodig. Om de legging een trendy touch te geven heb ik zilver zwarte elastiek als tailleband gebruikt.

Not Charing but yet so comfy…..