It’s al about style

When I decided to sew my own clothes and never buy again, it wasn’t easy. It is al about creating your own style. And that ment learning more about fabics, the material but also the prints. And of course the designs. The best investments I did was buying new sewingmachines and learn to design my own patterns. And the result of those investments show of in my newest outfit. This is so me.

Toen ik besloot om al mijn kleding zelf te maken en niets meer te kopen, viel dat niet mee. Het gaat er echt om, om je eigen stijl te creëren en daarvoor moest ik meer te weten komen over stoffen, niet alleen het materiaal maar ook de prints. En dan natuurlijk de ontwerpen. De beste investeringen die ik daarvoor deed waren goede nieuwe naaimachines kopen en leren om zelf patronen te ontwerpen en tekenen. En het resultaat van die investeringen zie je terug in mijn nieuwste outfit. Dit ben ik ten voeten uit.

This weekend I showed the plain blue outfit. One of my favourite fabrics for jogger style pants is definitly scuba crepe jersey of travel jersey. For blouses I love to work with travel jersey, soft travel jersey, woven fabrics in viscose or a lovely crepe georgette. Lately I have been more focussed on plain fabric or not too loud prints. And I think that is a great choice. My favourite colours are blue tones, green tones, black or white and I don’t think this is boring at all.

Dit weekend toonde ik de effen blauwe outfit. Een van mijn favourite stoffen voor de jogger stijl broeken is zeker scuba crepe jersey en travel stof. Voor blouses hou ik van travel stof, soft travel stof, geweven stoffen in viscose of een crepe georgette. De laatste tijd heb ik me meer toegelegd op effen stoffen of rustigere prints. En ik denk dat dit een heel goede keuze is. Mijn favouriete kleuren zijn alle blauw tonen, groen tonen, zwart of wit en ik ben van mening dat dit niet saai hoeft te zijn.

So let’s take a closer look to the new outfit. The pants are the same as the blue ones. I changed how the pockets on the front are attached, instead of an inner pocket I only stitched a piece of facing to the right side and stitched a line in the shape of a pocket. This is a really nice way to do with those kind of pants because now the pocket stays is place perfect, not peeping out. The blouse is also the same pattern as the blue one, the fabric is a little different, this is a printed travel jersey. The fabric was in my stash for about a year waiting for the perfect sewing plan.

Laten we deze oufit nader bekijken. De broek is dezelfde als de blauwe. Ik veranderde alleen de zakken voor, in plaats van een binnenzak heb ik er nu een beleg aan de buitenkant op gezet en naaide ik een lijn die de zak aangeeft. Dit is echt fijn om bij dergelijke broeken toe te passen, zo piept de zak niet naar buiten. Voor de bloes gebruikte ik ook hetzelfde patroon als de blauwe, alleen nu is de stof net wat anders, deze is van bedrukte travelstof. De stof lag al bijna een jaar in mijn voorraad te wachten op het juiste patroon.

As said, this is really my style and I guess you will see more of items like these. It is al about finding the style that suits you and make you feel good, don’t you agree?

Zoals gezegd, dit is echt mijn stijl en ik denk dat je meer van dit soort items gaat zien. Het gaat er om je persoonlijke stijl te vinden waarin je je goed voelt, vind je ook niet?