How to copy a top

For many years I have been buying sleeveless tops of the brand Street One. I really like that they have a bit wider shoulder bands. But of course I don’t buy clothes anymore. So let’s try to copy the pattern and make a similar top myself.

Reeds enkele jaren kocht ik de mouwloze hemdjes van Street One. Ik vind het fijn dat die wat bredere schouderbanden hebben. Maar omdat ik natuurlijk geen kleding meer koop ik, probeer ik het patroon te kopiëren en een vergelijkbare top zelf te maken.

First I fold the top in half. Then I lay it on the pattern paper, copy the shape to the paper. The front bodice piece is ready. Same steps for the back. Than I lay the pattern on the top to see if it matches. Ta da …. pattern complete.

Allereerst vouw ik de top in de helft. Dan leg ik de top op het papier en trek de vorm over, nu is het voorpand klaar. Daarna dezelfde stappen voor het achterpand. Dan leg ik de patroondelen op de top om te controleren of het overeen komt. Ta da …. patroon klaar.

Next step is making a muslin. For that, and some finals, I bought lovely coupons, only 75cm needed. The neckline and shoulders are finished using a bias in the same fabric. Top stitched and hemmed with my Coverstitch machine in matching yellow yarn 💛.

De volgende stap is het maken van een test versie. Hiervoor, en voor een paar definitieve versies, kocht ik enkele leuke coupons. Je hebt immers maar 75cm nodig. De halslijn en schouders zijn afgewerkt met een bias band in dezelfde stof. Doorgestikt en gezoomd met de Coverstitch machine in bijpassend geel garen 💛.

This muslin turned out very nice, glad I chose to use this colourful knit fabric. There is only one small adjustment to make in the pattern is to lower the armscye only 1 cm to give it a little bit more comfort.

De testversie is echt goed gelukt, wat ben ik blij dat ik deze mooie kleurrijke tricot gebruikte. Er hoeft maar een kleine aanpassing in het patroon doorgevoerd te worden, het armsgat 1 cm uitdiepen voor een beetje extra comfort.