Home again

We are back home from our incredible impressive trip to gorgeous Vietnam. If you follow me on Instagram or Facebook you already have seen some sewing related pictures. Meanwhile I am doing all the laundry and think about my new sewing projects.

En we zijn weer terug thuis van een geweldig indrukwekkende reis door prachtig Vietnam. Als je mij op Instagram en Facebook volgt heb je vast al naai gerelateerde foto’s gezien. Ondertussen doe ik de was en denk aan nieuwe naai projecten.

Of course I brought some fabric home from Vietnam. The first one is a handwoven fabric for my garden table. Along with a white lampion and bamboo cups our porch will have an Asia look and feel.

Natuurlijk bracht ik enkele stoffen mee uit Vietnam. De eerste is een handgeweven stof voor op de tuintafel. Samen met een witte lampion en bamboe schaaltjes krijgt onze veranda een Aziatische look en feel.

In Hoi An we visited the fashion market. A lot of tailors offer their fabrics and handmade clothing. Several people of our group decided to order dresses and costumes. Of course they liked me to advice them choosing patterns and fabric, I was so excited to do that. My husband ordered two jackets, one in summer linen and one in cashmere wool for winter. All these clothes were ready next day for first fitting. Only some pieces needed a little adjustment and where ready the second day. Unbelievable how fast and neat those tailors work.

In Hoi An bezochten we de kleding markt. Een heleboel kledingmakers bieden daar hun stoffen aan voor handgemaakte kleding. Diverse mensen uit onze groep besloten jurken en pakken te bestellen. Natuurlijk mocht ik er een aantal adviseren in het kiezen van patronen en stoffen, dat was zo leuk om te doen. Mijn man bestelde twee colberts. Eentje in zomer linnen en eentje in cashmere wol voor de winter. Alle kleding was de volgende dag klaar voor de eerste pasronde. Slechts enkele kledingstukken moesten iets aangepast worden maar alles was de tweede dag klaar. Ongelooflijk hoe snel en netjes deze kledingmakers werken.

Men showing their garments

You can imagine that it was paradise for me, that fashion market. The first visit I bought a jacquard silk fabric. It wasn’t cheap but it is gorgeous. And during the second visit I noticed a beautiful cotton woven green fabric. Since green is my favourite colour I just had to buy it. Now I only need to figure out what to make of them, maybe the silk will be a Christmas dress, maybe the green a shirt dress, maybe 🤔

Je kunt je wel indenken dat die kledingmarkt een paradijs was voor mij. Tijdens het eerste bezoek kocht ik een jacquard zijde stof. Niet goedkoop, maar wel erg mooi. Tijdens het tweede bezoek viel mijn oog op een groene geweven katoen. En omdat dit mijn favoriete kleur is, moest ik die natuurlijk kopen. Nu hoef ik alleen nog na te denken wat ik er van zal maken, misschien een jurk voor Kerst van de zijde, misschien een bloesjurk van de groene, misschien  🤔

Magazines for inspiration