Happy sewing projects

Easy sewing projects is what I call happy sewing. And sometimes that’s just what I want to do… no difficult instructions…. simple patterns and beautiful fabrics. Fast result for nice garments.

Eenvoudige naaiwerkjes is wat ik noem happy naaiwerk. En soms is dat net wat ik wil doen…. geen moeilijke instructies… eenvoudige patronen en mooie stoffen. Snel resultaat voor mooie kleding.

It’s a pity that I can’t show the newest Its to Stitch pattern yet… it is definitely a gorgeous and fast sewing garment…. it’s coming soon though. So this weekend I wanted to make a corduroy skirt. It’s dark green and has a little stretch. I hacked the Danube Jeans skirt for it, no pockets, no slits and a large zipper in the front.

Het is echt jammer dat ik nog niet het nieuwste patroon van Itch to Stitch kan laten zien…. het is beslist een prachtig en snel te naaien kledingstuk… het komt er snel aan hoor. Dus dit weekend wilde ik dan graag een rib rok maken. Het is van donker groen rib met een beetje stretch. Ik paste het patroon aan van de Danube jeans rok aan, geen zakken, geen splitten en een lange rits in de midden voor naad.

The other quick and easy project is the lovely Medellin Top. The one I recently tested and love so much. For this one I had a very soft and cosy jersey in a blue/grey. Because I made this one twice already it only took 1 1/2 hour I think.

Het andere snel en simpel project is de mooie Medellin Top. De top die ik onlangs teste en zo mooi vind. Hiervoor had ik een zachte comfortabele Jersey liggen in blauw/grijs. Omdat ik deze al twee keer eerder maakte denk ik dat het me maar anderhalf uur kostte.

Meanwhile I finished a dress for Schnittquelle, coming up next Saturday. And of course I am very exited to publish the new Itch to Stitch soon…. but until then you can grab your patterns in sale for cyber Monday in the shop

Ondertussen maakte ik de jurk voor Schnittquelle af, die komt er zaterdag aan. En natuurlijk ben ik erg enthousiast om het nieuwste patroon van Itch to Stitch te publiceren binnenkort… maar tot die tijd kun je de patronen met korting kopen in de shop tijdens Cyber Monday