Fulton sweater blazer

It’s quite a while ago that I saw some gorgeous blazers on instagram. I totally fell in love with the collar and thought it would be a great pattern for a black wool coat, but I just didn’t finish it yet…. The pattern was still in my mind though and when I bought the winter knits, I decide to use one of those for a cardigan.

Een hele tijd geleden zag ik prachtige blazers op Instagram. Ik was meteen weg van de kraag en bedacht dat dit patroon goed zou zijn voor een zwarte wollen jas, maar die maakte ik helaas nog niet af… Het patroon zat wel nog steeds in mijn hoofd en toen ik de winter breisels kocht, besloot het dan eindelijk te gebruiken voor een vest.

Love that collar

The Fulton Sweater Blazer is a pattern by Alina design. It is meant to be made in French Terry or other medium to heavy weight knit fabrics. It comes with two sleeve lengths, two bodice lengths and is unlined. For my coat I choose to add the pockets, for this knit cardigan fabric I decided not to add the pockets, if this fabric is stretched out, it isn’t that beautiful no more.

De Fulton Sweater Blazer is een patroon van Alina design. Het is bedoeld voor o.a. French Terry of andere middel tot zware jerseys. Je kunt kiezen uit twee mouwlengtes, twee lengtes voor het lijf en het is niet gevoerd. Voor mijn jas besloot ik de zakken er op te zetten, maar voor deze gebreide stof heb ik ze weg gelaten, als de stof te veel uitrekt wordt het er niet mooier op.

About the collar…. I most admit that I was a little bit scared to start it. But the detailed instructions made it as easy as it could be. You really need to baste the steps because that gives the best result. I am so proud how it turned out that I want to finish the coat as well soon…

Wat de kraag betreft…. ik moet eerlijk toegeven dat ik er wel tegenop zag. Echter de gedetailleerde beschrijving was zo duidelijk als het zijn kon. Je moet echt wel even alle stapjes rijgen want dat geeft het mooiste resultaat. Ik ben er zo trots op hoe dat uitpakte dat ik nu toch echt de jas ook wil afmaken, zo snel mogelijk…..

The beautiful collar

Exept for the collar I stitched every seam and hem using the serger. To avoid the front and back facing popping open I decided to attach them by hand.

Met uitzondering van de kraag is elke naad en zoom met de coverlock genaaid. Om te voorkomen dat het voor en achter beleg open klapt heb ik die met de hand vastgezet.