Finally finished

Sometimes I start on a project that’s not working out as planned. It ends up handging in my sewing room for a while untill everything falls together. That’s what happened with this wool, I liked to make a coat for changing seasons. A little warmer than a cardigan, but not as thick as a winter coat. I decided the Fulton Sweater Blazer pattern was perfect, just ad a zipper and instead of the collar some striped cuff.

Soms begin ik aan een project dat helemaal anders loopt dan gepland. Uiteindelijk blijft het dan in mijn naairuimte hangen totdat alles wel op zijn plek valt. Dat gebeurde met deze wol, ik wilde graag een tussenjas maken, wat warmer dan een vest, maar niet zo dik als een winterjas. Ik besloot dat het patroon voor de Fulton Swaeter Blazer geschikt was, een rits erin en gestreepte boord in plaats van de kraag.

Fulton cardigan

That was last November. Meanwhile I made a real cardigan of the Fulton and was so pleased by the result that I thought of some changes for the coat. The original collar is much better than the cuff. No lining, no need for and raw edges to give it a little special touch.

Dat was dus in november. Ondertussen maakte ik wel een echt vest van de Fulton en dat beviel zo goed dat ik enkele veranderingen voor de jas bedacht. De originele kraag is mooier dan de boordstof. Geen voering, hoeft niet en onafgewerkte randen voor een speciale touch.

Special collar

To keep the zipper as flat as possible I basted it into the coat. Same with the pockets and the collar. My sleeves were to long, that piece is placed on the outside like a kind of cuff. I am really pleased how it turned out.

Om de rits zo glad mogelijk te plaatsen, heb ik die eerst geregen. Hetzelfde deed ik met de zakken en de kraag. Mijn mouwen waren te lang, dat stuk plaatste ik aan de buitenkant als een soort manchet. Ik ben echt blij met het resultaat.