Femmes Fatales

Saturday, my day was al about fashion. My friends and I visited the exhibition “femmes fatales” in the Gemeentemuseum of The Hague.  So if you are able to visit The Hague before March 24, you really need to take time for it. Or if you are planning to go to Hasselt in Belgium, you can see the exhibition from April 13 until September 15. A big fashion must see.

Zaterdag draaide de hele dag om mode. Mijn vriendinnen en ik bezochten de modetentoonstelling “femmes fatales” in het Gemeentemuseum van Den Haag. Dus als je nog in de gelegenheid bent om voor 24 maart naar Den Haag te gaan, neem er dan even de tijd voor. Of mocht je een bezoek aan Hasselt in België plannen, dan kun je de tentoonstelling zien van 13 april tot 15 september. Een grote mode must see.

The exhibition is about ladies who are important in the fashion industry. Never before there was an exhibition that showed the work of all these powerful women. At first we attended a lecture of our favourite art historian. Then we went to see al the beautiful garments from the early 20 century until today. 

De tentoonstelling gaat over vrouwen die belangrijk zijn in de mode industrie. Nooit eerder was er een tentoonstelling over het werk van al deze invloedrijke dames. Allereerst woonde we een lezing bij van onze favoriete kunsthistorica. Daarna bekeken we alle mooie kledingstukken van begin 20e eeuw tot op vandaag.

 

A quote to think about……