Favourite summer dress

The cross dress in jersey knit is by far my favourite self drafted dress. Since I designed it in June 2017 I made a new one every summer. When I was on the Maastricht market in early spring I bought a lovely jersey knit for the 2021 version. And I did a small change.

De cross jurk in tricot is absoluut mijn favoriete zelf getekende jurk. Vanaf ik het ontwierp in juni 2017 maakte ik elke zomer eentje. Toen ik in het vroege voorjaar op de markt in Maastricht was kocht ik een prachtige tricot voor de versie van 2021. En ik deed een kleine verandering.

For the new version I decided to skip the fold elastic, I find that a bit itchy sometimes. I just folded a seam of 1,5 cm wide and stitched it with the coverstitch in mixed colours. The result is a bit wider neckline, but that is ok.
Voor de nieuwe besloot ik de vouw elastiek weg te laten, ik vind die soms kriebelen. Ik heb een zoom van 1,5 cm breed gevouwen en die gestikt met de coverstitch met 3 kleuren. Het resultaat is een wat wijdere neklijn, maar dat is prima.