Fabric does it all!

Sometimes the fabric does it all. When I saw this rayon fabric at Eco Fashion Fabrics I could not resist it. I agree that it is a bit more expensive but it shows of. The print, the colours and the drape are beautiful. Immediately I thought about a bow tie shirt with puff sleeves. I used an older pattern for a lose fit top.

Soms is het gewoon de stof die het hem doet. Toen ik deze viscose zag bij Eco Fashion Fabrics kon ik hem dan ook echt niet weerstaan. Toegegeven hij is wat duurder maar dat zie je eraan. De print, de kleuren en hoe hij valt zijn prachtig. Ik dacht meteen aan een bloesje met strik lint en pof mouwen. Daarvoor gebruikte ik een ouder patroon voor een los vallende top.

The bow tie is made of a straight piece of 10cm wide and 150cm long. The sleeve top is made about 9 cm wider then a regular sleeve and gathered at the top of the shoulders. In the hem of the sleeves I added elastic. For a delicate fabric as this one I use the silk pins, those pins do not damage the fabric.

De strik is gemaakt van een rechte strook van 10cm breed en 150 cm lang. De kop van de mouw is ongeveer 9 cm wijder gemaakt dan een gewone mouw en wordt op de schouder gerimpeld. In de zoom van de mouwen heb ik een elastiek gezet. Voor een delicate stof als deze gebruik ik meestal de zijde spelden, deze voorkomen dat de stof beschadigd.

When finished the bow did not lay flat as well. That is because it is a straight band instead of a shaped band. For making it fit better I stitched a small seam diagonally from the shoulder up to 1,5 cm at the top. Now it falls perfect to the neck.

Toen het af was viel de strik niet mooi plat. Dat komt doordat het een rechte strook is in plaats van een band op vorm. Om het beter passend te maken stikte ik een smal naadje vanaf de schouder schuin omhoog naar 1,5 cm aan de bovenkant. Nu valt het perfect langs de hals.

Wearing this blouse on my “Marlene Dietrich” classical pants makes me feel very stylish. I just love an outfit like this.

Als ik een bloesje als deze draag op mijn klassieke “Marlene Dietrich” broek, voel ik me super stylish. Ik hou erg van een outfit als deze.