Dressed up for Christmas


This years Christmas dress is just finished in time. The lovely woven fabric was bought in August already… but I couldn’t make up my mind what dress it would be. After making the gorgeous sleeves in the Busan Top I knew… those sleeves needed to go in the pattern for my Christmas dress.

De Kerstjurk van dit jaar is maar net op tijd klaar. De mooie viscose geweven stof had ik al in augustus gekocht…. maar ik kon maar niet beslissen welk model jurk dit moest worden. Na het succes van de Busan Top met de geweldige mouwen, viel alles op zijn plek, die mouwen moesten in het patroon van de Kerstjurk.

Collage of inspiration

For inspiration I made this collage of a dress in a similar print, idea for the collar and cuffs and of course the sleeves. I changed my own drafted pattern. Made the shoulder narrow, changed the upper part of the sleeves according to the Busan. Because I wanted cuffs with ruffles I made the whole sleeves wide.

Als inspiratie maakte ik deze collage met een voorbeeldjurk in dezelfde print, een idee voor de kraag en manchetten en natuurlijk de mouwen. Ik veranderde mijn eigen patroon. De schouders zijn versmald, de bovenkant van de mouwen zijn aangepast conform de Busan. Omdat ik manchetten met ruffle wilde maken, heb ik de hele mouw iets wijder gemaakt.

I wish you all a very Merry Christmas ???? enjoy time with all your loved ones????

Ik wens iedereen Fijne Kerstdagen ???? geniet van de tijd met al je dierbaren ????