Couture sewing Chanel style jacket

For ages I had a dream, once I would like to make a Chanel style couture jacket. Exactly following the techniques that are used to make the legendary jacket, quilted lining, a nice trim, pockets and a lose fit. My first attempt was the pink/beige jacket of last year but it was not made with the quilted techniques and I was not that satisfied with it. Anyway time to go for the real thing.

Al jaren had ik een droom, ooit een Chanel stijl couture jasje maken. Precies volgens de technieken die worden toegepast in het legendarische jasje, gequilte voering, een mooie band, zakjes en een lossere schnitt. Mijn eerste poging was een rose/beige jasje van vorig jaar maar dan zonder de quilt voering techniek en ik was er ook niet zo tevreden over. Hoe dan ook, tijd voor het echte werk.

The first step for learning these techniques was buying the book “couture sewing- the couture cardigan jacket” by Claire B. Shaeffer. This book is very detailed and comes with a DVD as well. I studied it very well and discussed it with my teacher. We both got so inspired for this project.

Second I watched “inside the Chanel jacket” on YouTube WATCH and read and watched as much about it as I could. Also I collected many inspirational pictures on Pinterest, where to add the pockets, what kind of trim, what kind of fabric etc.

De eerste stap om de technieken te leren was het kopen van het boek “couture sewing – the couture cardigan jacket” van Claire B. Shaeffer. Het is een heel gedetailleerd boek en er zit een dvd bij. Het boek en de dvd heb ik zeer goed bestudeerd en samen met mijn juf besproken. We raakten beide zo geïnspireerd voor dit project.

Ten tweede bekeek ik “inside the Chanel jacket” on YouTube WATCH plus ik las en bekeek wat er maar te vinden was. Op pinterest verzamelde ik inspiratie voor het plaatsen van de zakjes, wat voor band en wat voor stof ik zou kunnen kiezen etc.

Then I chose a fabric that is worth all the effort I was gonna put in it. I had some beautiful, very good quality black white checkered fabric that I purchased in Germany. For the lining I needed two fabrics, one chiffon and regular lining. On Ali Express I found the trim and nice buttons. Than I needed interfacing for making the perfect hems in the bodice and sleeves, a tip I got from the couturier I recently met.

Daarna koos ik een stof die het waard is om zoveel moeite in te stoppen. Ik had een hele mooie zwart wit geruite stof liggen van een zeer prachtige kwaliteit. Ik kocht die in Duitsland. Voor de voering had ik twee stoffen nodig, een chiffon en een gewonen voering. Bij Ali Express vond ik de band en mooie knopen. En dan had ik nog vlieseline nodig voor het maken van perfecte zomen in de panden en de mouwen, een tip die ik van de couturier kreeg die ik laatst had ontmoet.

The pattern is quite simple, a bodice with princes seams, two pieces sleeves with a working vent and patch pockets. I drafted this pattern myself. A good pattern you could go for is Vogue Patterns V8804. I managed to lay all pattern pieces on the matching lines, this gives the jacket a professional look. Keep in mind that you will need a bit extra fabric if you choose checkered and want all lines to match. All pattern pieces are thread marked on the fabric. Then the quilting starts…

Het patroon is best eenvoudig, panden met prinsessenlijn, tweedelige mouw met knoopsluiting en opgestikte zakjes. Ik maakte mijn patroon zelf. Een goed patroon dat je er ook voor kunt gebruiken is het Vogue V8804 patroon. Het lukte mij om alle patroondelen op matchende lijnen te leggen, dit geeft een zeer professionele look. Onthoud wel dat, mocht je een ruit kiezen, dat je wat extra stof neemt om de lijnen te kunnen laten doorlopen. Alle patroondelen worden op de stof met lussen gemarkeerd. En dan start het quilten.

The chiffon fabric is cut in rectangles over the pattern pieces, the quilt lines are thread marked before stitching them. Since this took so much time of handwork I laid my project aside for a couple of months… in autumn I took it up again and decided to add the lining before quilting. I hand basted the lining on the chiffon and outside fabric. This way I could quilt all three layers in one. After quilting it is time to sew the outside fabric seams. The chiffon and lining seams all are stitched by hand. The trim is added by hand so you can imagine that there are a lot of hours come in this jacket.

De chiffon wordt in rechthoeken geknipt en over de patroondelen gelegd. Dan geef je met rijgdraad aan waar de quiltlijnen komen. Omdat dit erg veel handwerk was, heb ik het een tijdje opzij gelegd. Een paar maanden later in het najaar heb ik het weer opgepakt. Toen heb ik besloten meteen de voering op de twee lagen te rijgen voordat ik de drie lagen in een keer ging quilten. Hierna kunnen de naden van de buitenste stof worden gestikt. De chiffon en voering naden worden allemaal met de hand dicht genaaid. De band is er met de hand op gezet dus je kunt je voorstellen hoeveel uren werk er in dit jasje zitten.

Was it worth to spend so much time on this jacket? Oh yes, it sure is. The quilting of the three fabrics to one layer gives the jacket a very soft flow, almost like a cardigan but so much more stylish. Would I start a project like this again? Oh yes, in fact I want to start making a plain black jacket soon. But I must be honest, it is that kind of project that I like to do aside other projects.

Was het het waard om zoveel tijd in dit jasje te steken? Oh ja, zeker wel. Het quilten van drie stoffen tot een laag geeft dit jasje een heerlijk zachte valling, bijna een vest maar zoveel stijlvoller. Zou je zo’n project nog eens doen? Oh ja, eigenlijk wil ik meteen aan een zwart jasje beginnen. Maar eerlijk is eerlijk, ik vind het wel een project om naast andere projecten te doen