Couture jacket

Chanel style jacket

When I started at sewing school about two years ago, my goal was to be able to make a couture jacket in Chanel style. I learned how to draft patterns and learned many new and define techniques. Finally this autumn I decided it was about time to start with the couture jacket. I bought the perfect fabric and together with my teacher we planned the project, studied special couture techniques and used the book “sewing couture” by Claire B Shaeffer.

Toen ik zo’n twee jaar geleden aan de modevakschool startet, was mijn doel om een couture jasje in Chanel style te kunnen maken. Ik leerde om patronen te tekenen en ik leerde nieuwe en verfijnde technieken. Dit najaar vond ik het dan eindelijk tijd om met het couture jasje te beginnen. Ik kocht geschikte stof en samen met mijn juf hebben we het project gepland, bestudeerden we speciale couture technieken en gebruikte we het boek “sewing couture” van Claire B Shaeffer.

Actually, the pattern of a Chanel style jacket is very simple, the princess seams for beautiful shape and sleeves made of three pieces for extra comfort. We decided to make sleeves by two parts only. The fabric and the trim is what make the jacket special. I found the chained trim on Ali Express and I added that on the original fabric.

Eigenlijk is het patroon van een Chanel jasje heel simpel, de princessen naad zorgt voor de mooie vorm en mouwen in drie delen voor extra comfort. Wij besloten om de mouwen in twee delen te maken. De stof en de ruffle zijn de dingen die het jasje speciaal maken. De band met ketting vond ik op Ali Express en die bevestigde ik op de originele stof.

Making a Chanel style trim

First I sewed the outside jacket completely. Next I sewed the lining. On the inside of the front pieces I used horse hair canvas interfacing, also called Hänsel. This gives a gorgeous shape to the jacket.

Allereerst naaide ik de volledig buitenkant van het jasje. Daarna het voering jasje. Aan de binnenkant van het voorpand gebruikte ik paardenhaar canvas, ook wel Hänsel genaamd. Dit geeft extra mooie vorm aan het jasje.

The next step is stitching the lining to the jacket. And add the trim around the front and neckline. I had to make about five meters of trim and when I sewed the chain trim to the fabric I sewed through my finger ….. ooops

De volgende stap is de voering tegen het jasje naaien. En dan de ruffle langs de randen middenvoor en hals te bevestigen. Ik had zo’n vijf meter ruffle nodig, toen ik de de band met ketting op de stof naaide, naaide ik ook door mijn vinger ….. oeps

It is a lot of handstitching but that will show off when the jacket is finished. I decided to sew the trim above the hem with my sewing machine.

Het is heel veel handwerk maar dat zie je er wel aan als het klaar is. Ik besluit om de ruffle boven de zoom met de naaimachine er op te zetten.

And again there was a little accident, my sewing scissors fell on the jacket and cut the lining…. luckily Jolanda had a great idea to fix it….

En weer gebeurde er een ongelukje. Mijn naaischaar viel op het jasje en knipte een stuk in de voering… gelukkig had Jolanda en goed idee om het op te lossen …..

This weekend the final handwork is done, I sewed the lining to the sleeves and closed the hem. Two buttons on the cuff and some more handstitching to keep the lining from popping out. A lot of hours spent on this project but my gosh am I proud…..

Dit weekend heb ik het laatste handwerk gedaan, ik naaide de voering aan de mouwen en sloot de zoom. Twee knopen op de manchetten en nog wat kleine steken om de voering niet naar buiten te laten klappen. Er ging heel wat tijd in dit project maar jeetje wat ben ik trots…..

A special thank you to my dear teacher Jolanda who always chanllanges me and helps me to be a real professional seamstress.

Een speciaal woord van dank voor mijn lieve juf Jolanda die me altijd uitdaagt en me helpt om een echte professionele coupeuse te worden.