Coupons love or hate?

Usually I don’t like to buy coupons. To many times that I chose a piece that’s just to small for my length. Being a little taller than average I really need at least 1,5 m for a dress. So I stopped buying coupons after several disappointments. ……until that Friday in Maastricht, my friend Ilse started to snuggle in the mess of coupons at the market looking for beauties to use as muslin when testing patterns. And than my eye fell on a gorgeous piece. Hmmm, that is a tall piece, should be enough for a dress…..

Normaal gesproken koop ik geen coupons. Het is te vaak voorgekomen dat ik een stuk koos dat weer net te klein is vanwege mijn lengte. Omdat ik wat langer dan gemiddeld ben, heb ik al snel 1,5 m nodig voor een jurk. Dus ik stopte na een aantal teleurstellingen met het kopen van coupons…. tot die vrijdag in Maastricht, mijn vriendin Ilse struinde door de berg coupons op zoek naar mooie stukken voor het testen van patronen. En toen viel mijn oog op een prachtig stuk. Hmmmm, die is echt wel lang genoeg voor een jurk…..

When I got home I immediately washed the fabric, but when I hang it to dry I noticed two holes in the fabric…… unfortunately we hadn’t seen that, but being only €5 for this coupon…. I chose to use it anyway. With a little bit of puzzling the pattern pieces should come of ok. Let’s first check the internet for ideas…… and guess what, I found a dress of the exact same fabric 🤭 only it costs €79,99!!!!

Toen ik thuis kwam heb ik de stof meteen gewassen en toen ik hem ophing om te drogen zag ik twee gaten in de stof….. helaas hadden we dat niet gezien, omdat de coupon maar €5 kostte …. besloot ik hem evengoed te gebruiken. Met een beetje puzzelen met de patroondelen zou het toch kunnen lukken. Eerst maar eens op internet kijken voor ideeën…. en je raadt het nooit, vind ik dus een jurk in precies dezelfde stof 🤭 alleen kost die €79,99!!!!

If the fabric has a gorgeous print like this, the pattern should be simple. That is why I chose a pattern I made earlier and skip the seams in front and back. For my shape it is nicer to use bust darts and at the waist I took of 3cm in the width. The sleeves were cut separate because of the possibility to use the beautiful flowers. I saw they did that in the Geisha dress as well. And of course because of my length I used an extra inch under the green stripe. It doesn’t need to be the exact dress.

Als een stof zo’n mooie print heeft, dan kies je het best een eenvoudig patroon. Daarom gebruikte ik een patroon dat ik al eerder maakte en liet de figuurnaden vervallen in het voor- en achterpand. Voor mijn figuur is het mooier om coupenaden te gebruiken en ik nam de taille in de zijnaden 3cm in. De mouwen zijn enkel geknipt zodat ik delen met mooie bloemen kon gebruiken. Ik had gezien dat ze dit bij de Geisha jurk ook hadden gedaan. En natuurlijk vanwege mijn lengte heb ik een extra inch onder de groene streep gebruikt. Het hoeft immers niet exact dezelfde jurk te zijn.

That’s my last garment for upcoming weeks, two machines need to go for maintenance. Besides that I have an exam on Monday 6th and than a trip to Istanbul soon. After that I definitely need to start on my birthday outfit…..

Dit is mijn laatste kledingstuk voor de komende weken, twee machines moeten weg voor onderhoud. Daarnaast heb ik maandag de zesde examen en binnenkort een reisje naar Istanbul. Daarna moet ik beslist starten met mijn verjaardagsoutfit….