Cosy winter knit

Sometimes I just want to make a quick and easy cosy piece. This cardigan I sewed using the serger, only the shoulders are stitched with extra elastic tape and the hems are done with the coverstitch.

Soms wil ik gewoon een simpel en snel comfy stuk maken. Dit vest is hoofdzakelijk met de lockmachine gemaakt, alleen in de schouder is elastische naadband gestikt en de zomen zijn met de coverstitch gedaan.

I love a big cosy cardigan for winter times. Pattern by me.

Ik hou van een groot comfy vest voor tijdens winter. Het patroon is zelf gemaakt.