Birthday outfit

Love this print

Another year passed by and it’s my 50th birthday tomorrow! A special milestone for sure, so that needs a special outfit. In fact two since I am working a half day on Thursday and my party is on Friday.

Alweer een jaar voorbij gevlogen en is het dan morgen mijn 50ste verjaardag. Een speciale mijlpaal, zeker, dus ook een speciale outfit. In feite twee omdat ik donderdag een halve dag werk en mijn feestje op vrijdag is.

In an earlier blogpost I wrote about the first part of planning and sewing my party outfit. I will show it later. So today is al about the birthday dress. For this dress I used my own drafted cross dress pattern, same as last year. I just love the style and fit of it. Choosing different kinds of prints give the dress the ultimate look. I found the fabric on the Maastricht market and it is from Stenzo, a real good quality of cotton knit.

In een eerder bericht schreef ik over het plannen en naaien van mijn party outfit. Dat laat ik later zien. Vandaag staat in het teken van de verjaardagsjurk. Hiervoor koos ik mijn eigen gemaakte patroon van de overslag jurk, dezelfde als vorig jaar. Ik hou zo van deze stijl en pasvorm. Door een andere print te kiezen krijgt de jurk de ultieme look. De stof kocht ik op de markt in Maastricht, merk Stenzo, een heel goede kwaliteit katoenen tricot.

This pattern is used many times which makes it easy and quick. I always start from the back piece to the front ending with the side seams and hem. This way the fold over elastic is easy to attach. I always chose to close the right upper part over the left, something my grandma taught me ever since I started sewing many years ago. Nowadays you often see it the other way around as well…. but I just can’t do that.

Dit patroon heb ik al vaker gemaakt waardoor het eenvoudig en snel is om te maken. Ik start van het achterpand en werk dan naar voren met als laatste de zijnaad en zoom. Op deze manier kun je de vouw elastiek het handigste verwerken. Ik sluit het bovenstuk altijd rechts over links, iets dat mijn oma mij leerde toen ik heel wat jaren geleden met naaien startte. Tegenwoordig zie je het ook wel andersom… maar dat is niks voor mij.