Autumn is here

Well autumn came up very fast, surprised me a bit and I felt behind on my sewing projects. A few weeks ago I bought some lovely pieces of fabric but an other project came on my path. Now my pinstripes suit is finished, I can catch up.

Zo de herfst viel ineens wel erg snel binnen, het veraste me een beetje en ik loop een wat achter met mijn naaiprojecten. Een paar weken geleden kocht ik een paar mooie lappen maar een ander project kwam er tussen. Nu het krijtstreep pak klaar is, kan ik snel verder.

This season I really like to make some classic shirts. The first one I made is the bow tied Zamora top by Itch to Stitch that I made in white travel jersey. See the blogpost here. For the next one I decided to draft the pattern myself. The pattern is based on my basic bodice, an easy collar, wider sleeves with a small cuff and the round hem as in the Zamora. I love to combine details of Itch to Stitch patterns to my own patterns.

Dit seizoen wilde ik graag een paar klassieke bloesjes maken. De eerste die ik maakte is de Zamora strik bloes van Itch to Stitch die ik in witte travel stof maakte, dat lees je in deze blogpost hier. Voor de volgende heb ik besloten om zelf het patroon te maken. Dit patroon is gebaseerd op het basis patroon voor een bovenstuk, een eenvoudige kraag, wijdere mouwen met een klein boordje en de ronde zoom zoals in de Zamora. Ik vind het leuk om details uit de Itch to Stitch patronen te gebruiken voor mijn eigen patronen.

Green is one of my favourite colours for this season. The fabric is a polyester crepe with a little bit stretch. It is lovely to work with. I finished the seams with my serger and the hem with the coverstitch. The upper collar is added by hand this avoids it from bubbling.

Groen is echt een van mijn favoriete kleuren voor dit seizoen. De stof is van polyester crêpe met een klein beetje stretch. Heerlijk om mee te werken. De naden zijn afgewerkt met de locker en de zoom met de coverstitch. Het bovenste kraagdeel is met de hand vastgezet zodat het niet te zeer bubbelt.

Then there was a little discussion about wheter or not I have to add a button at the top. My teacher always advises to follow the sewing rules. But nowadays many seamstresses decide to skip old fashion rules. Me, I like to follow most of them. I can’t stand a garment closing left over right, a lady closing always needs to be right over left. I can’t stand checkered fabric not matching in side seams……. my late grandma would of course agree too. So when I mentioned that I wouldn’t want to wear the shirt with the upper button closed, I asked my teacher if there is a rule about that. Yes, there is, if you skip that button the shirt wouldn’t look finished to me, she said. And that is why of course I did add it.

En toen volgde er een kleine discussie over het wel of niet plaatsen van een knoopje op de staander van de kraag. Mijn juf adviseert altijd om de naairegels te volgen. Maar tegenwoordig zijn er meer en meer mensen die de regels skippen. Toch volg ik de meeste regels wel. Ik kan er niet tegen als een sluiting links over rechts gaat, een dames sluiting gaat altijd rechts over links. Ik gruwel als een ruiten stof niet netjes doorloopt in de zijnaad……. mijn oma zaliger zou dat zeker ook bevestigen. Dus daarom vroeg ik mijn juf of er een regel is voor een bloes met kraag waarvan ik de bovenste knoop nooit dicht zal dragen. Mag je dan de bovenste knoop weglaten? Nou, dan zou voor mij de bloes niet af zijn, zei ze. Kijk en daarom zit die knoop er natuurlijk netjes op.