A new colour

When I saw my favourite top fabric, soft travel jersey, in this dark brick orange I could not resist it. This colour is way out of my comfort zone but I liked it so much. Lucky me there was a sateen cotton stretch fabric in a bit lighter colour to make matching pants to go with it.
Toen ik mijn favourite stof voor tops, de soft travel jersey, zag in een donkere steen oranje kleur, kon ik die niet weerstaan. De kleur is echt uit mijn comfort zone maar ik vind hem prachtig. Gelukkig vond ik een satijn katoen stretch stof, een tint lichter, maar perfecte combinatie.

The pants gave my a headache though, the fitting didn’t go well. I started of with a pattern that I liked and changed a lot. I ment to make chino style paints, but ended up with a slightly skinny version. I learned a lot though. I need more length in the back rise. The flat seat adjustment was done but I need to add more ease in the calf. Anyway I think the outfit looks good.
De broek bezorgde me hoofdpijn, de pasvorm is niet heel goed. Ik ging uit van een patroon dat ik mooi vond en veranderde dat behoorlijk. Ik wilde een chino model maken maar uiteindelijk is het meer een skinny geworden. Ik leerde hier wel veel van. Ik heb echt meer lengte nodig in de achterkant. Ook deed ik een aanpassing voor vlakke kont maar ik moet beslist meer ruimte aan de kuit toevoegen. Och tja ik denk de set wel leuk uitziet.

For the top I used the Revna pattern. I changed the sleeves to regular raglans. The soft travel is a bit thicker than the crepe so I think that looks better for this top.
Voor de top gebruikte ik het Revna patroon. Ik veranderde de mouwen naar gladde gewone raglans. De soft travel is wat dikker dan crepe dus ik denk dat dit mooier is voor deze top.