2019 masterpiece coat

When I started to draft patterns myself I also wanted to take my sewing skills to a higher level. Now a few years later I must admit that I succeeded. This year my master piece is a new wool day coat.

Toen ik startte met het zelf tekenen van patronen wilde ik ook mijn naaitechnieken naar een hoger niveau tillen. Nu, een paar jaar later kan ik zeggen dat dit is gelukt. Dit jaar is mijn meesterwerk een wollen jas.

For inspiration I surged on Pinterest and found a lovely elegant daycoat. This design has princess seams with pockets, a litlle collar, a waistband and is topstitched at every seam. I chose a double faced wool in grey, coloured lining and a red piping as detail on the inside.

Upper bodice

Voor inspiratie zocht ik op Pinterest en vond een mooie elegante jas. Het ontwerp heeft prinsessenlijn met zakken, een kleine kraag, een tailleband en is op alle naden doorgestikt. Ik koos een tweezijdige grijze wol met een kleurige voering en rode piping als detail aan de binnenkant.

A project like this needs a lot of attention for every detail. Perfection shows of if you take it easy on this. Last weekend it was almost finished but I was not sure about the length of the lining. On Thursday my teacher showed me how to finish it. I am so pleased by the result of this coat that I can honestly call it my 2019 masterpiece.

Een project als dit vergt veel aandacht voor detail. Een rustige aanpak resulteert in perfectie. Vorig weekend was ik bijna klaar met de jas, maar ik twijfelde erg over de lengte van de voering. Donderdag avond heeft mijn juf me uitgelegd hoe ik het het beste kon afwerken. Ik ben zo tevreden met het resultaat van deze jas dat ik hem oprecht mijn 2019 meesterwerk kan noemen.

Oops forgot to close one button, it’s there …..